"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 78/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 01/9/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 79/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 01/9/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 80/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 01/8/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Đề án đề nghị công nhận Thành phố Sơn La là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn các nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 89/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 90/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 91/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 19/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 92/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về giải pháp quản lý quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 88/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 19/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 87/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 19/7/2018 ] [ Hiệu lực: 18/7/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thông qua phương án bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục hủy bỏ thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc Thông qua Đề án phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 77/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 04/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 76/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 75/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về mức hỗ trợ một số nội dung duy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 74/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thục hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 01/5/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 73/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 72/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 71/2018/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020
[ Ban hành: 04/4/2018 ] [ Hiệu lực: 14/4/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ làm nhà ở cho người có công
[ Ban hành: 08/01/2018 ] [ Hiệu lực: 07/01/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 59/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 60/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 61/2017/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/12/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]