"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1287/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm Giám định viên pháp y
[ Ban hành: 05/6/2019 ] [ Hiệu lực: 05/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
[ Ban hành: 05/6/2019 ] [ Hiệu lực: 05/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1255/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/5/2019 ] [ Hiệu lực: 30/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1242/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2019
[ Ban hành: 30/5/2019 ] [ Hiệu lực: 30/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1256/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/5/2019 ] [ Hiệu lực: 30/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1192/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về lĩnh vực Quảng cáo, Triển lãm, Văn hóa, Thể dục thể thao
[ Ban hành: 23/5/2019 ] [ Hiệu lực: 23/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
[ Ban hành: 23/5/2019 ] [ Hiệu lực: 23/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1100/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công thương
[ Ban hành: 15/5/2019 ] [ Hiệu lực: 15/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính
[ Ban hành: 15/5/2019 ] [ Hiệu lực: 15/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1068/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà vệ sinh trường học xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 10/5/2019 ] [ Hiệu lực: 10/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 04/5/2019 ] [ Hiệu lực: 04/5/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 964/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (tháng 4 năm 2019)
[ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/4/2019 ] [ Hiệu lực: 26/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 19/4/2019 ] [ Hiệu lực: 19/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Tập tài liệu giảng dạy về lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cấp xã
[ Ban hành: 12/4/2019 ] [ Hiệu lực: 12/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 823/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 09/4/2019 ] [ Hiệu lực: 09/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 792/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Luật sư, Trọng tài thương mại
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 799/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/4/2019 ] [ Hiệu lực: 04/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 772/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
[ Ban hành: 01/4/2019 ] [ Hiệu lực: 01/4/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 734/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền, tập huấn, biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông, xây dựng các cụm pa nô quảng bá hình ảnh nông thôn mới và đi học tập kinh nghiệm Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019
[ Ban hành: 28/3/2019 ] [ Hiệu lực: 28/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị tháng 3 năm 2019
[ Ban hành: 25/3/2019 ] [ Hiệu lực: 25/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 670/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của của Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 21/3/2019 ] [ Hiệu lực: 21/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 657/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấm dứt thực hiện đối với các dự án thuộc danh mục dừng giãn tiến độ do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư
[ Ban hành: 20/3/2019 ] [ Hiệu lực: 20/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 637/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/3/2019 ] [ Hiệu lực: 18/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 613/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh
[ Ban hành: 15/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
[ Ban hành: 15/3/2019 ] [ Hiệu lực: 15/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 14/3/2019 ] [ Hiệu lực: 14/3/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 08/3/2019 ] [ Hiệu lực: 08/3/2019 ]