"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Lĩnh vực an toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
[ Ban hành: 09/8/2019 ] [ Hiệu lực: 19/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 09/8/2019 ] [ Hiệu lực: 19/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1937/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 08/8/2019 ] [ Hiệu lực: 18/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1854/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới, tỉnh Sơn La”
[ Ban hành: 31/7/2019 ] [ Hiệu lực: 31/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1856/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơ La
[ Ban hành: 31/7/2019 ] [ Hiệu lực: 31/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1852/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/7/2019 ] [ Hiệu lực: 31/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Tổ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
[ Ban hành: 30/7/2019 ] [ Hiệu lực: 30/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/7/2019 ] [ Hiệu lực: 26/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1810/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hang Chú” cho sản phẩm rượu Hang Chú của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1808/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thanh long Sơn La” cho sản phẩm thanh long của tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1812/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1813/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tháng 7 năm 2019
[ Ban hành: 24/7/2019 ] [ Hiệu lực: 24/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1759/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đo đạc bản đồ, môi trường; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 17/7/2019 ] [ Hiệu lực: 17/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1748/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 01/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1741/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/7/2019 ] [ Hiệu lực: 16/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1687/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/7/2019 ] [ Hiệu lực: 03/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
[ Ban hành: 02/7/2019 ] [ Hiệu lực: 02/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển công chức làm việc tại các sở, UBND huyện, thành phố năm 2019
[ Ban hành: 28/6/2019 ] [ Hiệu lực: 08/7/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1510/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 27/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1512/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 27/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1513/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân
[ Ban hành: 27/6/2019 ] [ Hiệu lực: 27/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
[ Ban hành: 26/6/2019 ] [ Hiệu lực: 26/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1466/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2019 kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 25/6/2019 ] [ Hiệu lực: 25/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1465/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
[ Ban hành: 25/6/2019 ] [ Hiệu lực: 25/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1463/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án "Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam" tại tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/6/2019 ] [ Hiệu lực: 25/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hạng mục bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Sơn La (giai đoạn 1)
[ Ban hành: 21/6/2019 ] [ Hiệu lực: 21/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 21/6/2019 ] [ Hiệu lực: 21/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1374/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định Khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 16/6/2019 ] [ Hiệu lực: 16/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1391/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/6/2019 ] [ Hiệu lực: 15/6/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1373/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
[ Ban hành: 14/6/2019 ] [ Hiệu lực: 14/6/2019 ]