"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27.12.2019)
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận số lượng bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3247/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07-lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3067/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp đến năm 2030
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực xây dựng
[ Ban hành: 16/12/2019 ] [ Hiệu lực: 16/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 12/12/2019 ] [ Hiệu lực: 12/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3007/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu lĩnh vực thông tin và truyền thông
[ Ban hành: 10/12/2019 ] [ Hiệu lực: 10/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Huy Bắc, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2969/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 05/12/2019 ] [ Hiệu lực: 05/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2925/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy kết quả bình xét cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá 5 năm (2014 - 2018) tại Quyết định số 2210/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 03 cơ quan đơn vị
[ Ban hành: 02/12/2019 ] [ Hiệu lực: 02/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2934/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 02/12/2019 ] [ Hiệu lực: 02/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2914/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 1)
[ Ban hành: 29/11/2019 ] [ Hiệu lực: 29/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2899/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thông qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/11/2019 ] [ Hiệu lực: 28/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dừng hoạt động 02 Chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời (Đường Sông) trên địa bàn xã Quang Minh huyện Vân Hồ và xã Mường Bang huyện Phù Yên
[ Ban hành: 28/11/2019 ] [ Hiệu lực: 28/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2894/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp, thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La THAY LẠI BẢN CŨ
[ Ban hành: 27/11/2019 ] [ Hiệu lực: 27/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2895/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thànhphố Sơn La, tỉnh Sơn La (lần 2)
[ Ban hành: 27/11/2019 ] [ Hiệu lực: 27/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Thu hồi (bãi bỏ) các Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt đề xuất dự án Hệ thống hạ tầng khu dân cư thuộc lô số 3A dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hệ thống hạ tầng khu dân cư thuộc lô số 3A dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/11/2019 ] [ Hiệu lực: 25/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2840/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Nâng cao năng lực sản xuất chương trình truyền hình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La (Giai đoạn 2)”
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2837/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2845/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 22/11/2019 ] [ Hiệu lực: 22/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2774/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2763/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh sơn La
[ Ban hành: 13/11/2019 ] [ Hiệu lực: 13/11/2019 ]