"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực phòng chống thiên tai
[ Ban hành: 01/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/10/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu (16/10/1969 - 16/10/2019)
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc khen thưởng thành tích cho các “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu xuất sắc 5 năm 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2419/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2418/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc khen thưởng thành tích đạt giải tại Hội thi "Tay nghề tẩm quất xoa bóp" toàn quốc lần thứ II năm 2019
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2417/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (1959 - 2019)
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ VIII, năm 2019
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2018 - 2019
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc khen thưởng công tác chỉ đạo, tham mưu và phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019
[ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019
[ Ban hành: 25/9/2019 ] [ Hiệu lực: 25/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2398/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019-2020
[ Ban hành: 24/9/2019 ] [ Hiệu lực: 24/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2395/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I
[ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2358/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2359/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2363/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức
[ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/9/2019 ] [ Hiệu lực: 17/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/9/2019 ] [ Hiệu lực: 17/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2231/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 10/9/2019 ] [ Hiệu lực: 10/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
[ Ban hành: 10/9/2019 ] [ Hiệu lực: 10/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” 5 năm (2014 – 2018) trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 05/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2195/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2196/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cắm mốc ranh giới diện tích Rừng đặc dụng Xuân Nha
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2197/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2078/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ
[ Ban hành: 27/8/2019 ] [ Hiệu lực: 27/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2071/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
[ Ban hành: 26/8/2019 ] [ Hiệu lực: 26/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2056/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc
[ Ban hành: 23/8/2019 ] [ Hiệu lực: 23/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2065/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/8/2019 ] [ Hiệu lực: 23/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2000/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc
[ Ban hành: 14/8/2019 ] [ Hiệu lực: 14/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1962/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Lĩnh vực an toàn thực phẩm) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
[ Ban hành: 09/8/2019 ] [ Hiệu lực: 19/8/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 09/8/2019 ] [ Hiệu lực: 19/8/2019 ]