"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4014 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 15/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 12/6/2018 ] [ Hiệu lực: 01/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 14/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối vớl Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 11/6/2018 ] [ Hiệu lực: 25/6/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1323/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bổ sung 05 điểm mỏ cát trên sông Đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/6/2018 ] [ Hiệu lực: 08/6/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc quy định một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh
  [ Ban hành: 01/6/2018 ] [ Hiệu lực: 01/6/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1162/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất Sở ngoại vụ tại tổ 1, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để giao cho Báo Nhân dân sử dụng làm cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Sơn La
  [ Ban hành: 24/5/2018 ] [ Hiệu lực: 24/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1153/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bổ sung 05 điểm mỏ cát trên sông Đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/5/2018 ] [ Hiệu lực: 23/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1141/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La" (trữ lượng tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2018)
  [ Ban hành: 22/5/2018 ] [ Hiệu lực: 22/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/5/2018 ] [ Hiệu lực: 18/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giấ đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng ao cá Bác Hồ, thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 18/5/2018 ] [ Hiệu lực: 18/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1120/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc
  [ Ban hành: 18/5/2018 ] [ Hiệu lực: 18/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 16/5/2018 ] [ Hiệu lực: 16/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1100/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất cho Công an tỉnh Sơn La để thực hiện dự án xây dựng cơ sở làm việc Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đường thủy nội địa tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 15/5/2018 ] [ Hiệu lực: 15/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1098/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao đất cho Công an tỉnh Sơn La để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đồn Công an Tân Lang thuộc Công an huyện Phù Yên tại bản Bãi Đu, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 15/5/2018 ] [ Hiệu lực: 15/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1073/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi
  [ Ban hành: 10/5/2018 ] [ Hiệu lực: 10/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1047/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí các đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 09/5/2018 ] [ Hiệu lực: 09/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1043/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 09/5/2018 ] [ Hiệu lực: 09/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 994/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 07/5/2018 ] [ Hiệu lực: 07/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh giai đoạn 2018 - 2021
  [ Ban hành: 07/5/2018 ] [ Hiệu lực: 07/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 990/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép sử dụng địa danh và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu tập thể "Khoai sọ - Thuận Châu" cho sản phẩm khoai sọ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/5/2018 ] [ Hiệu lực: 04/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 981/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Công trình thủy điện Ngọc Chiến
  [ Ban hành: 04/5/2018 ] [ Hiệu lực: 04/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 965/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Phương án điều tra diện tích, sản lượng và doanh thu một số cây trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/5/2018 ] [ Hiệu lực: 03/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 963/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết "Quy định về chế độ chi đảm bảo điều kiện hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La"
  [ Ban hành: 03/5/2018 ] [ Hiệu lực: 03/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Hoạt động phát triển vùng nguyên liệu và chế biến chè chất lượng cao
  [ Ban hành: 02/5/2018 ] [ Hiệu lực: 12/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 961/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La thuộc dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8)
  [ Ban hành: 02/5/2018 ] [ Hiệu lực: 02/5/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 955/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh mục các dự án có đầu tư xây dựng nhà ở thương mại công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
  [ Ban hành: 02/5/2018 ] [ Hiệu lực: 02/5/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 901/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước đối với Công ty TNHH Nha nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp
  [ Ban hành: 24/4/2018 ] [ Hiệu lực: 24/4/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 893/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh
  [ Ban hành: 24/4/2018 ] [ Hiệu lực: 24/4/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 892/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đính chính Tieetsa Điểm 1.1, Tiết a Điểm 1.2, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 24/4/2018 ] [ Hiệu lực: 24/4/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 862/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
  [ Ban hành: 20/4/2018 ] [ Hiệu lực: 20/4/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 850/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giải thể Ban Chỉ đạo lĩnh vực Nội vụ
  [ Ban hành: 20/4/2018 ] [ Hiệu lực: 20/4/2018 ]