"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4413 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực phòng chống thiên tai
  [ Ban hành: 01/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/10/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Thuận Châu
  [ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu (16/10/1969 - 16/10/2019)
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng thành tích cho các “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu xuất sắc 5 năm 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2419/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2418/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng thành tích đạt giải tại Hội thi "Tay nghề tẩm quất xoa bóp" toàn quốc lần thứ II năm 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2417/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (1959 - 2019)
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ VIII, năm 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2018 - 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng công tác chỉ đạo, tham mưu và phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019
  [ Ban hành: 25/9/2019 ] [ Hiệu lực: 25/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2398/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019-2020
  [ Ban hành: 24/9/2019 ] [ Hiệu lực: 24/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2395/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I
  [ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tháng 9 năm 2019
  [ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2363/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức
  [ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2359/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2358/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 17/9/2019 ] [ Hiệu lực: 17/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 17/9/2019 ] [ Hiệu lực: 17/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2259/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đính chính Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2019
  [ Ban hành: 13/9/2019 ] [ Hiệu lực: 13/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động đo đạc và bản đồ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm bản đồ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 13/9/2019 ] [ Hiệu lực: 13/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2237/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
  [ Ban hành: 12/9/2019 ] [ Hiệu lực: 12/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Phù Yên
  [ Ban hành: 11/9/2019 ] [ Hiệu lực: 11/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2232/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  [ Ban hành: 10/9/2019 ] [ Hiệu lực: 10/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2231/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 10/9/2019 ] [ Hiệu lực: 10/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2215//QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
  [ Ban hành: 06/9/2019 ] [ Hiệu lực: 06/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” 5 năm (2014 – 2018) trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/9/2019 ] [ Hiệu lực: 05/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2197/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường THPT huyện Thuận Châu
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2196/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cắm mốc ranh giới diện tích Rừng đặc dụng Xuân Nha
  [ Ban hành: 04/9/2019 ] [ Hiệu lực: 04/9/2019 ]