"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3794 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn các xã Mường Chanh, Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/11/2017 ] [ Hiệu lực: 20/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2967/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư khu đô thị Kim Sơn thuộc bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao Vân Hồ
  [ Ban hành: 15/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố
  [ Ban hành: 10/11/2017 ] [ Hiệu lực: 10/11/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản quặng đồng tại khu vực bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La" (Trữ lượng tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2017)
  [ Ban hành: 09/11/2017 ] [ Hiệu lực: 09/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 08/11/2017 ] [ Hiệu lực: 08/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2879/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cà phê tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/11/2017 ] [ Hiệu lực: 08/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2878/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ tưới ẩm xã Tà Lại, huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 08/11/2017 ] [ Hiệu lực: 08/11/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giao Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 07/11/2017 ] [ Hiệu lực: 07/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2872/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa; hệ thống camera giám sát an ninh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 07/11/2017 ] [ Hiệu lực: 07/11/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 35/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 03/11/2017 ] [ Hiệu lực: 15/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2842/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 02/11/2017 ] [ Hiệu lực: 02/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND huyện 02/2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND và UBND huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 02/11/2017 ] [ Hiệu lực: 01/01/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2814/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu
  [ Ban hành: 31/10/2017 ] [ Hiệu lực: 31/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2798/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 30/10/2017 ] [ Hiệu lực: 30/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2789/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 30/10/2017 ] [ Hiệu lực: 30/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2777/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc giải thể Chi nhánh Quỹ bảo vệ và phát triển rừng 11 huyện
  [ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 27/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2776/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chuyển Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La từ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc UBND tỉnh
  [ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 01/12/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2771/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh mục mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở trực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2017 Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 27/10/2017 ]
  Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn bổ sung cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020
  [ Ban hành: 27/10/2017 ] [ Hiệu lực: 27/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2745/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh
  [ Ban hành: 26/10/2017 ] [ Hiệu lực: 26/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2727/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm phần mềm quản lý bệnh viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh
  [ Ban hành: 24/10/2017 ] [ Hiệu lực: 24/10/2017 ]
  Chỉ thị của UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
  [ Ban hành: 24/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2722/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 23/10/2017 ] [ Hiệu lực: 02/11/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 20/10/2017 ] [ Hiệu lực: 30/10/2017 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2682/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 19/10/2017 ] [ Hiệu lực: 29/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2702/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/10/2017 ] [ Hiệu lực: 18/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2693/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án Kè suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 17/10/2017 ] [ Hiệu lực: 17/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2692/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 17/10/2017 ] [ Hiệu lực: 17/10/2017 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2689/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cho Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ thời bao cấp chưa được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 17/10/2017 ] [ Hiệu lực: 17/10/2017 ]