"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4424 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2739/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
  [ Ban hành: 11/11/2019 ] [ Hiệu lực: 11/11/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 38/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành Quy chế khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2700/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh
  [ Ban hành: 01/11/2019 ] [ Hiệu lực: 01/11/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực công chức, viên chức
  [ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2645/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025
  [ Ban hành: 30/10/2019 ] [ Hiệu lực: 30/10/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2641/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 29/10/2019 ] [ Hiệu lực: 29/10/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2633/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Cho phép thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc lĩnh vực Công Thương năm 2019
  [ Ban hành: 28/10/2019 ] [ Hiệu lực: 28/10/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2586/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  [ Ban hành: 22/10/2019 ] [ Hiệu lực: 22/10/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2570/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Tài chính
  [ Ban hành: 18/10/2019 ] [ Hiệu lực: 18/10/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/10/2019 ] [ Hiệu lực: 18/10/2019 ]
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
  [ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực phòng chống thiên tai
  [ Ban hành: 01/10/2019 ] [ Hiệu lực: 01/10/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của huyện Thuận Châu
  [ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2429/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2019 của thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 27/9/2019 ] [ Hiệu lực: 27/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu (16/10/1969 - 16/10/2019)
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng thành tích cho các “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu xuất sắc 5 năm 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2419/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2418/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng thành tích đạt giải tại Hội thi "Tay nghề tẩm quất xoa bóp" toàn quốc lần thứ II năm 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2417/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (1959 - 2019)
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ VIII, năm 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2018 - 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng công tác chỉ đạo, tham mưu và phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ III, năm 2019
  [ Ban hành: 26/9/2019 ] [ Hiệu lực: 26/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc khen thưởng thành tích trong 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019
  [ Ban hành: 25/9/2019 ] [ Hiệu lực: 25/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2398/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì, đề cương chi tiết, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019-2020
  [ Ban hành: 24/9/2019 ] [ Hiệu lực: 24/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2395/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn I
  [ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2388/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị tháng 9 năm 2019
  [ Ban hành: 23/9/2019 ] [ Hiệu lực: 23/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2363/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức
  [ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2359/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng, quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2358/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 18/9/2019 ] [ Hiệu lực: 18/9/2019 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 17/9/2019 ] [ Hiệu lực: 17/9/2019 ]