"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4093 văn bản
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 04/10/2018 ] [ Hiệu lực: 04/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2436/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa tại chỗ"
  [ Ban hành: 04/10/2018 ] [ Hiệu lực: 04/10/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2436/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho phép Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa tại chỗ"
  [ Ban hành: 04/10/2018 ] [ Hiệu lực: 04/10/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2375/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò năm 2018 (đợt 2)
  [ Ban hành: 28/9/2018 ] [ Hiệu lực: 28/9/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2305/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 20/9/2018 ] [ Hiệu lực: 20/9/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 19/9/2018 ] [ Hiệu lực: 19/9/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về khoáng sản đối với UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 19/9/2018 ] [ Hiệu lực: 19/9/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2290/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020
  [ Ban hành: 19/9/2018 ] [ Hiệu lực: 19/9/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2290/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020
  [ Ban hành: 19/9/2018 ] [ Hiệu lực: 19/9/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch
  [ Ban hành: 13/9/2018 ] [ Hiệu lực: 13/9/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2224/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 07/9/2018 ] [ Hiệu lực: 07/9/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2170/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông II Sơn La khu đất tại bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vân Hồ quản lý theo quy hoạch
  [ Ban hành: 05/9/2018 ] [ Hiệu lực: 05/9/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2105/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
  [ Ban hành: 28/8/2018 ] [ Hiệu lực: 28/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2092/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Phai Giếng bản Do 2, xã Mường Do, huyện Phù Yên
  [ Ban hành: 27/8/2018 ] [ Hiệu lực: 27/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2090/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Phai Thẳm Kia, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu
  [ Ban hành: 27/8/2018 ] [ Hiệu lực: 27/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi, thủy điện Keo Bắc, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã
  [ Ban hành: 27/8/2018 ] [ Hiệu lực: 27/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thủy lợi Suối Tre, xã Tường Phong, huyện Phù Yên
  [ Ban hành: 21/8/2018 ] [ Hiệu lực: 21/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
  [ Ban hành: 20/8/2018 ] [ Hiệu lực: 20/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1968/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/8/2018 ] [ Hiệu lực: 14/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1967/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 14/8/2018 ] [ Hiệu lực: 14/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1956/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc sửa đổi "Mục đích sử dụng đất" ghi tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 09/8/2018 ] [ Hiệu lực: 09/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp THPT, bổ túc THPT năm học 2018 - 2019
  [ Ban hành: 03/8/2018 ] [ Hiệu lực: 13/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
  [ Ban hành: 02/8/2018 ] [ Hiệu lực: 02/8/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1888/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 02/8/2018 ] [ Hiệu lực: 02/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1871/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020
  [ Ban hành: 01/8/2018 ] [ Hiệu lực: 01/8/2018 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1868/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt danh sách hợp tác xã nông nghiệp và cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng thực hiện thí điểm về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2020
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho Công ty Cổ phần khoa học hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thuê đất tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án Nông nghiệp công nghệ cao - Sơn La (đợt 1)
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1860/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mộc Châu thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn Thảo nguyên 2 tại tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1859/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc cho Công ty Cổ phần chăn nuôi Minh Thúy Chiềng Chung thuê đất tại bản Nà An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thực hiện dự án Trại bò Minh Thúy Xuân Nha
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 1857/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm giò khoáng sản năm 2018 (đợt 2)
  [ Ban hành: 31/7/2018 ] [ Hiệu lực: 31/7/2018 ]