"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2794 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  65/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La15/01/202115/01/2021Đang hiệu lực
  63/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 201814/01/202114/01/2021Đang hiệu lực
  60/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 202114/01/202114/01/2021Đang hiệu lực
  03/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La13/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
  46/QĐ-UBND Về việc sửa tên và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu12/01/202112/01/2021Đang hiệu lực
  02/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 202112/01/202112/01/2021Đang hiệu lực
  39/QĐ-UBND Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 202611/01/202111/01/2021Đang hiệu lực
  24/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La07/01/202107/01/2021Đang hiệu lực
  23/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao07/01/202107/01/2021Đang hiệu lực
  04/QĐ-UBND Về việc phê duyệt " Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025"04/01/202104/01/2021Đang hiệu lực
  01/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 202104/01/202104/01/2021Đang hiệu lực
  53/2020/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La31/12/202010/01/2021Đang hiệu lực
  52/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Sơn La31/12/202015/01/2021Đang hiệu lực
  52/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La31/12/202015/01/2021Đang hiệu lực
  51/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La31/12/202015/01/2021Đang hiệu lực
  3073/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Môi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sơn La năm 202031/12/202031/12/2020Đang hiệu lực
  3064/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh năm 202131/12/202031/12/2020Đang hiệu lực
  50/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La30/12/202015/01/2021Đang hiệu lực
  49/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La30/12/202010/01/2021Đang hiệu lực
  49/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La30/12/202010/01/2021Đang hiệu lực
  48/2020/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nốnganr Chiềng Cơi, thành phố Sơn La được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước28/12/202010/01/2021Đang hiệu lực
  2961/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn28/12/202028/12/2020Đang hiệu lực
  2935/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La25/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
  19/CT-UBND Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La25/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
  59/NQ-HĐND Về việc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XX19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
  58/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
  57/NQ-HĐND Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
  56/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ xung cân đối cho các xã, thị trấn năm 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
  55/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Thuận Châu năm 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
  54/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực