"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2826 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  639/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh08/04/202108/04/2021Đang hiệu lực
  633/QĐ-UBND Về việc quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.08/04/202108/04/2021Đang hiệu lực
  632/QĐ-UBND Về việc cho phép lập dự án Quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La07/04/202107/04/2021Đang hiệu lực
  598/QĐ-UBND Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 202131/03/202131/03/2021Đang hiệu lực
  597/QĐ-UBND Quyết định Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 202131/03/202131/03/2021Đang hiệu lực
  587/QĐ-UBND Về việc quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La31/03/202131/03/2021Đang hiệu lực
  15/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La30/03/202130/03/2021Đang hiệu lực
  549/QĐ-UBND Về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La29/03/202129/03/2021Đang hiệu lực
  14/CT-UBND Về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân29/03/202129/03/2021Đang hiệu lực
  545/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch26/03/202126/03/2021Đang hiệu lực
  519/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn24/03/202124/03/2021Đang hiệu lực
  502/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2035.22/03/202122/03/2021Đang hiệu lực
  493/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực nuôi con nuôi) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp19/03/202119/03/2021Đang hiệu lực
  03/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
  02/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202115/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
  01/NQ-HĐND Về việc giải thể Phòng Y tế huyện15/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
  451/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Hồ sơ thiết kế Trụ sở mẫu Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La12/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
  450/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước12/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
  450/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước12/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
  440/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông và sử dụng đất khu vực nút giao giữa tuyến đường 1A, 2A với tuyến đường Điện Biên thuộc Khu Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La11/03/202111/03/2021Đang hiệu lực
  437/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La11/03/202111/03/2021Đang hiệu lực
  268/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 1611/03/202111/03/2021Đang hiệu lực
  267/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202111/03/202111/03/2021Đang hiệu lực
  266/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm 2016 - 202111/03/202111/03/2021Đang hiệu lực
  425/QĐ-UBND Về việc thực hiện trình tự rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-202410/03/202110/03/2021Đang hiệu lực
  421/QĐ-UBND Về việc sửa đổi nội dung tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La09/03/202109/03/2021Đang hiệu lực
  420/QĐ-UBND Về việc sửa đổi nội dung tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La09/03/202109/03/2021Đang hiệu lực
  350/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo02/03/202102/03/2021Đang hiệu lực
  320/QĐ-UBND Cho phép thành lập Văn phòng thừa phát lại Tây Bắc26/02/202126/02/2021Đang hiệu lực
  314/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Sơn La24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực