"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2810 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  392/QĐ-UBND Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La.05/03/202105/03/2021Đang hiệu lực
  350/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo02/03/202102/03/2021Đang hiệu lực
  320/QĐ-UBND Cho phép thành lập Văn phòng thừa phát lại Tây Bắc26/02/202126/02/2021Đang hiệu lực
  12/CT-UBND Về việc tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh Sơn La25/02/202125/02/2021Đang hiệu lực
  11/CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 202125/02/202125/02/2021Đang hiệu lực
  314/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Sơn La24/02/202124/02/2021Đang hiệu lực
  302/QĐ-UBND Về việc cho phép lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La22/02/202122/02/2021Đang hiệu lực
  300/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La22/02/202122/02/2021Đang hiệu lực
  297/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua các cụm, khối thi đua của tỉnh Sơn La22/02/202122/02/2021Đang hiệu lực
  10/CT-UBND Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sử năm 202122/02/202122/02/2021Đang hiệu lực
  284/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh09/02/202109/02/2021Đang hiệu lực
  283/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La09/02/202109/02/2021Đang hiệu lực
  272/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 202108/02/202108/02/2021Đang hiệu lực
  258/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 203505/02/202105/02/2021Đang hiệu lực
  235/QĐ-UBND Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 202103/02/202103/02/2021Đang hiệu lực
  230/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước03/02/202103/02/2021Đang hiệu lực
  08/CT-UBND Về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La03/02/202103/02/2021Đang hiệu lực
  222/QĐ-UBND Về việc công bố quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo02/02/202102/02/2021Đang hiệu lực
  221/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông02/02/202102/02/2021Đang hiệu lực
  03/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004; Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La01/02/202115/02/2021Đang hiệu lực
  03/2020/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004; Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La01/02/202115/02/2021Đang hiệu lực
  153/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức; Vị trí việc làm và lĩnh vực Tổ chức bộ máy, Quỹ, Hội.26/01/202126/01/2021Đang hiệu lực
  149/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.26/01/202126/01/2021Đang hiệu lực
  146/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/202026/01/202126/01/2021Đang hiệu lực
  132/QĐ-UBND Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh25/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  131/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La năm 202125/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  130/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-202525/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  07/CT-UBND Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La25/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  110/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông21/01/202121/01/2021Đang hiệu lực
  108/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-202521/01/202121/01/2021Đang hiệu lực