"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2725 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  2481/QĐ-UBND Phân loại bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh18/11/202018/11/2020Đang hiệu lực
  15/CT-UBND Tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 202515/11/202015/11/2020Đang hiệu lực
  13/CT-UBND Tăng cường công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 202513/11/202013/11/2020Đang hiệu lực
  2421/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 202105/11/202005/11/2020Đang hiệu lực
  2414/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương05/11/202005/11/2020Đang hiệu lực
  2409/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021 - 2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La05/11/202005/11/2020Đang hiệu lực
  2405/QĐ-UBND Về hủy kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hồ tuổi trẻ04/11/202004/11/2020Đang hiệu lực
  45/2020/QĐ-UBND về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La02/11/202015/11/2020Đang hiệu lực
  44/2020/QĐ-UBND quy định giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung hàng năm trong khu Công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)02/11/202015/11/2020Đang hiệu lực
  233/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  230/NQ-HĐND Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  229/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  228/NQ-HĐND Về việc bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh kjas XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  227/NQ-HĐND Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  226/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  225/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  224/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  223/NQ-HĐND Về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  222/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  221//NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-202130/10/202009/11/2020Đang hiệu lực
  220//NQ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh 30/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  219/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 202030/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  218/NQ-HĐND Về việc sửa tên và thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu30/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  217/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-202530/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  144/2020/NQ-HĐND Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-202530/10/202010/11/2020Đang hiệu lực
  143/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La30/10/202010/11/2020Đang hiệu lực
  142/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; mức chi Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La30/10/202010/11/2020Đang hiệu lực
  141/2020/NQ-HĐND Quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Sơn La30/10/202010/11/2020Đang hiệu lực
  2350/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La28/10/202028/10/2020Đang hiệu lực
  2348/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp, Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường28/10/202028/10/2020Đang hiệu lực