"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Thành phố Sơn La ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
[ Ban hành: 09/07/2021 ] [ Hiệu lực: 09/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 08/07/2021 ] [ Hiệu lực: 08/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 08/07/2021 ] [ Hiệu lực: 08/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 08/07/2021 ] [ Hiệu lực: 08/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công thành phố Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 14/06/2021 ] [ Hiệu lực: 14/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 151/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 145/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 146/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu dân cư Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 147/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Kè chắn đất, tường rào Trường mầm non Chiềng Lề, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu dự án Kè chắn đất, tường rào Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 149/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 150/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 139/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Sơn La
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Sơn La
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 113/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Sơn La giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 09/07/2019 ] [ Hiệu lực: 09/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 107/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên UBND thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 109/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Sơn La khóa XIX
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 110/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý và thực hiện một số đồ án quy hoạch về xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 09/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 111/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Sơn La
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 112/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
[ Ban hành: 08/07/2019 ] [ Hiệu lực: 08/07/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 104/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 105/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu
[ Ban hành: 19/12/2018 ] [ Hiệu lực: 19/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
[ Ban hành: 18/12/2018 ] [ Hiệu lực: 01/01/2019 ]