"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Thuận Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại xã Tông Lệnh và thị trấn Thuận Châu huyện Thuận châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 10/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông bản Song, xã Chiềng La huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông bản Nong Giẳng, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Nong Giẳng, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường nội bộ trong điểm định canh định cư bản Pá Dúa, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà Ban tiếp công dân + Cổng + nhà Bảo vệ Trung tâm hành chính chính trị huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương)
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung kinh phí cho UBND các xã thực hiện các nhiệm vụ năm 2020
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 4 xã trên địa bàn huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 24/4/2020 ] [ Hiệu lực: 24/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Thuận Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát việc quản lý thu, chi ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2019
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy và trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 18/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 18/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
[ Ban hành: 17/12/2019 ] [ Hiệu lực: 17/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thuận Châu năm 2018
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2019
[ Ban hành: 09/10/2019 ] [ Hiệu lực: 09/10/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 09/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019
[ Ban hành: 08/10/2019 ] [ Hiệu lực: 08/10/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 87/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017
[ Ban hành: 27/12/2016 ] [ Hiệu lực: 03/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 28/6/2016 ] [ Hiệu lực: 28/6/2016 ]