"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Yên Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 183/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 184/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 185/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Yên Châu
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 186/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 22/06/2023 ] [ Hiệu lực: 22/06/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 73/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Yên Châu khóa XXI
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 74/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 76/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 77/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp hai của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 78/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 79/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 80/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 81/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 82/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 83/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh danh mục dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Sốp Sạng, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho ý kiến về kế hoạch đàu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương lập đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp khu vực Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp khu vực Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 28/04/2021 ] [ Hiệu lực: 28/04/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Chợ dân sinh, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]