"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV vàCđại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 90/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trường Cao đẳng Sơn La
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 18/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 65/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 68/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 60/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2021
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 63/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 46/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa tên và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 39/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 11/01/2021 ] [ Hiệu lực: 11/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 23/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao
[ Ban hành: 07/01/2021 ] [ Hiệu lực: 07/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/01/2021 ] [ Hiệu lực: 07/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2021
[ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 04/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt " Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025"
[ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 04/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 52/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 51/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 53/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3064/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3073/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Môi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Mục lục Công báo năm 2020 [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 48/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nốnganr Chiềng Cơi, thành phố Sơn La được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2961/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]