"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 521/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 633/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/04/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 639/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 08/04/2021 ] [ Hiệu lực: 08/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập dự án Quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/04/2021 ] [ Hiệu lực: 07/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/03/2021 ] [ Hiệu lực: 30/03/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 549/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 545/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 26/03/2021 ] [ Hiệu lực: 26/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 519/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 24/03/2021 ] [ Hiệu lực: 24/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 502/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2035.
[ Ban hành: 22/03/2021 ] [ Hiệu lực: 22/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 493/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực nuôi con nuôi) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
[ Ban hành: 19/03/2021 ] [ Hiệu lực: 19/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 450/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Ban hành Quy định đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Hồ sơ thiết kế Trụ sở mẫu Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường công tác cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc Châu tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông và sử dụng đất khu vực nút giao giữa tuyến đường 1A, 2A với tuyến đường Điện Biên thuộc Khu Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 05/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/03/2021 ] [ Hiệu lực: 25/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 425/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện trình tự rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
[ Ban hành: 10/03/2021 ] [ Hiệu lực: 10/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 04/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/03/2021 ] [ Hiệu lực: 20/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 392/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
[ Ban hành: 02/03/2021 ] [ Hiệu lực: 02/03/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 320/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cho phép thành lập Văn phòng thừa phát lại Tây Bắc
[ Ban hành: 26/02/2021 ] [ Hiệu lực: 26/02/2021 ]