"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
. [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Hiệu lực: 03/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/4/2020 ] [ Hiệu lực: 15/4/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2003/QĐ-UBND ngày 09/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chữa trị, giáo dục cho người nghiện ma túy ở cơ sở Giáo dục - Lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/3/2020 ] [ Hiệu lực: 15/4/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
[ Ban hành: 31/3/2020 ] [ Hiệu lực: 31/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2020 và ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự án xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án số 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ thành phố Sơn La
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hình thức, kế hoạch và dự toán kinh phí tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng nhà vệ sinh công cộng thuộc Khu vực Quảng trường, Tượng đài Bác Hồ
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 469/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 28/2004/CT-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/3/2020 ] [ Hiệu lực: 12/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và một số hạng mục nhà A5 Trường Chính trị, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Huy Tường, huyện Phù Yên
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa một số phòng, khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La
[ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 182/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 2004 và Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 10/3/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 367/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 05/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 27/02/2020 ] [ Hiệu lực: 15/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS, THPT huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 18/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/02/2020 ] [ Hiệu lực: 25/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 03/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 25/02/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 07/02/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019
[ Ban hành: 04/02/2020 ] [ Hiệu lực: 04/02/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 183/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019
[ Ban hành: 22/01/2020 ] [ Hiệu lực: 22/01/2020 ]