"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
. [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
[ Hiệu lực: 03/10/2019 ]
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Diệt, phòng chống mối doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy, Trường Quân sự và Kho K4/Bộ CHQS tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/6/2020 ] [ Hiệu lực: 04/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế “Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo vệ nguồn lơi thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/6/2020 ] [ Hiệu lực: 23/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính
[ Ban hành: 02/6/2020 ] [ Hiệu lực: 02/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1092/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số nội dung trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018
[ Ban hành: 01/6/2020 ] [ Hiệu lực: 01/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/6/2020 ] [ Hiệu lực: 01/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế bổ sung đợt 1 năm 2020
[ Ban hành: 30/5/2020 ] [ Hiệu lực: 30/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1084/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhCải tạo, sửa chữa nhà ở, làm việc, mua sắm doanh cụ, trang thiết bị làm việc của Ban tài chính/Bộ CHQS tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/5/2020 ] [ Hiệu lực: 29/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1085/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, xây mới 14 nhà vệ sinh trạm y tế các xã trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/5/2020 ] [ Hiệu lực: 29/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1086/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/5/2020 ] [ Hiệu lực: 29/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1087/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/5/2020 ] [ Hiệu lực: 29/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1079/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính; sửa đổi thời gian, bổ sung cách thức thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc bản đồ tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 28/5/2020 ] [ Hiệu lực: 28/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1069/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đồn Biên phòng Phiêng Pằn
[ Ban hành: 28/5/2020 ] [ Hiệu lực: 28/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1016/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 20/5/2020 ] [ Hiệu lực: 20/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 20/5/2020 ] [ Hiệu lực: 20/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 995/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đầu tuyến tránh QL6, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 18/5/2020 ] [ Hiệu lực: 18/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 996/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới nhà bia xã Bó Mười, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 18/5/2020 ] [ Hiệu lực: 18/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 998/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm Giám định viên pháp y
[ Ban hành: 18/5/2020 ] [ Hiệu lực: 18/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 999/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ nhiệm Giám định viên pháp y
[ Ban hành: 18/5/2020 ] [ Hiệu lực: 18/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 929/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương
[ Ban hành: 11/5/2020 ] [ Hiệu lực: 11/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 914/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 07/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 910/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tình Sơn La
[ Ban hành: 06/5/2020 ] [ Hiệu lực: 06/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 16/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 25/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 19 phần quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 901/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Hội đồng giải thưởng, "Giải báo trí Suối Gieo tỉnh Sơn La"
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 05/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 903/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 05/5/2020 ]