"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 811/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Sơn La
Quyết định của UBND tỉnh 920/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện Nậm Giôn thuộc xã Nậm Giôn, huyện Mường La và xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 923/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, sử dụng kinh phí “túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 922/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3- Mua vị thuốc cổ truyền năm 2023 của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 924/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 - Mua thuốc generic năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 919/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 915/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Dược phẩm); Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tổ chức cán bộ) và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Y dược cổ truyền) tại Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 913/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Km12+078-Km12+290 và bổ sung hệ thống an toàn giao thông đoạn Km0 - Km20, ĐT.112
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 909/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên mỏ, loại khoáng sản tại Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 912/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên ĐT.108
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định mức đóng góp và chế độ miễn đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 903/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh để giao cho UBND huyện Thuận Châu quản lý và giao đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích đất còn lại
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 29/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 902/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hóa chất, vật liệu dùng trong xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán Invitro, khí ô xy và dụng cụ y tế năm 2023-2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 29/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 886/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Nà Sàng, xã Chiềng Hoa và xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 884/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
[ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 878/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tronh lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
[ Ban hành: 25/05/2023 ] [ Hiệu lực: 25/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/06/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 859/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào danh mục kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để thực hiện dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/05/2023 ] [ Hiệu lực: 22/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 839/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án triển khai đồng bộ các nền tảng số và hạ tầng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 832/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/05/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 831/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/05/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hóa chất, vật liệu dùng trong xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán Invitro, khí ô xy và dụng cụ y tế năm 2023-2024 của Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 800/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai
[ Ban hành: 13/05/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 801/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Phù Yên, huyện Phù Yên.
[ Ban hành: 13/05/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 802/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 13/05/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 803/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Mường Lầm, huyện Sông Mã
[ Ban hành: 13/05/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 804/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Mường La, huyện Mường La
[ Ban hành: 13/05/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 805/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
[ Ban hành: 13/05/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]