"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2322/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông bản văn hóa dân tộc Thái Chiêng Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú trường TH-THCS Mường Trai, huyện Mường La
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2313/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp TH Nà Nghịu, huyện sông Mã
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú Trường THCS Phiêng Khoài
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2303/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn - nhà bếp, khu nội trú trường TH và THCS Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2300/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp TH &THCS Chiềng Phung, huyện sông Mã
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2302/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp Trường Tiểu học Mường É, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND huyện 2306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn - nhà bếp, khu nội trú trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Xím Vàng, huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2311/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp khu nội trú trường TH -THCS Tô Múa, huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2309/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp, khu nội trú Trường TH-THCS É Tòng
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2308/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp, khu nội trú trường TH-THCS Quy Hướng, huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2310/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp Trường TH-THCS Chiềng Dong, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2301/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp Trường THCS Mường Bám, huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú trường THCS Chiềng Khoong, huyện sông Mã
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh test [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kierm tra PM
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú Trường TH- THCS Mường Lang
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
2250/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Báo cáo bổ sung phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành (DDCI) tỉnh Sơn La vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân nữ, giai đoạn 2019-2021
[ Ban hành: 16/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 43/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2255/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2251/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2241/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh “Vân Hồ” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Rau an toàn Vân Hồ” cho sản phẩm Rau an toàn của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/11/2020 ]