"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1973/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 23/09/2022 ] [ Hiệu lực: 23/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1929/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 19/09/2022 ] [ Hiệu lực: 19/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
[ Ban hành: 19/09/2022 ] [ Hiệu lực: 19/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1909/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh “Phù Yên Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 15/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1916/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các huyện, thành phố thời điểm tháng 8 năm 2022
[ Ban hành: 15/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1880/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà để giao cho UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu quản lý tại bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1882/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1832/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1829/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 05/09/2022 ] [ Hiệu lực: 05/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quyết định về việc phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1786/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1788/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh (đợt mưa, lũ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022).
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1794/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1777/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, đưa ra khỏi Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 02 mỏ đá trên địa bàn huyện Mai Sơn đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/5/2021
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/08/2022 ] [ Hiệu lực: 24/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1716/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ xảy ra từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/08/2022 ] [ Hiệu lực: 23/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La (thay thế bản đã phát hành)
[ Ban hành: 18/08/2022 ] [ Hiệu lực: 28/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/08/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1678/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/08/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 11/08/2022 ] [ Hiệu lực: 11/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
[ Ban hành: 10/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1625/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 09/08/2022 ] [ Hiệu lực: 09/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1614/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho chủ trương lập Quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La năm 2035
[ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 08/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1608/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 08/08/2022 ]