"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
62/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.01/08/2023Đang hiệu lực
90/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 202012/07/202422/07/2024Chưa hiệu lực
89/2024/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2024 - 202512/07/202401/09/2024Chưa hiệu lực
88/2024/NQ-HĐND quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La12/07/202422/07/2024Chưa hiệu lực
87/2024/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La12/07/202422/07/2024Chưa hiệu lực
86/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La12/07/202422/07/2024Chưa hiệu lực
85/2024/NQ-HĐND quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La12/07/202422/07/2024Chưa hiệu lực
345/NQ-HĐND về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202512/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
349/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
350/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Báo Sơn La12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
351/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc (đoạn từ cầu Trắng đến tuyến 1A)12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
355/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
357/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
358/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023, 202412/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
359/NQ-HĐND điều chỉnh thông tin dự án, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
360/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 nguồn Ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia12/07/202412/07/2024Đang hiệu lực
343/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, nhiệm kỳ 2021-202611/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
342/NQ-HĐND về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 202611/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
344/NQ-HĐND thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ Kỳ họp thứ tám đến Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XV11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
346/NQ-HĐND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 14)11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
347/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Điểm trường bản Đèo Chẹn thuộc Trường PTDTBT tiểu học Hua Nhàn, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
348/NQ-HĐBD về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường THCS xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
352/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
353/NQ-HĐND bổ sung danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
354/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; thông tin khác của dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất11/07/202411/07/2024Đang hiệu lực
83/2024/NQ-HĐND quy định về thành lập, nội dung, mức chi kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La14/06/202401/07/2024Đang hiệu lực
84/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La14/06/202424/06/2024Đang hiệu lực
330/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
331/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
332/NQ-HĐND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (Đợt 3)14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực