"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
62/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.01/08/2023Đang hiệu lực
63/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước để làm đường giao thông giai đoạn 2023 - 202528/08/202307/09/2023Đang hiệu lực
64/2023/NQ-HĐND quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Đăng từ Công báo số 18 + 19 đến số Công báo 20)28/08/202307/09/2023Đang hiệu lực
65/2023/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh28/08/202307/09/2023Đang hiệu lực
66/2023/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, tiêu chí lựa chọn thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La28/08/202307/09/2023Đang hiệu lực
215/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 202628/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
226/NQ-HĐND về việc thông qua bổ sung Dự án Nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư năm 2023 trên đại bàn huyện Vân Hồ.28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
225/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
224/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 203028/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
222/NQ-HĐND về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 203028/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
220/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Mai Sơn, huyện Mai Sơn28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
219/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
218/NQ-HĐND chấp thuận việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
216/NQ-HĐND về việc bầu Uỷ viên UBND tỉnh khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 202628/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
217/NQ-HĐND tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 và Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
64/2023/NQ-HĐND. quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Đăng từ Công báo số 18 + 19 đến số Công báo 20)28/08/202307/09/2023Đang hiệu lực
221/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số thông tin danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023 vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia28/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
223/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 203028/08/202328/08/2023Đang hiệu lực
59/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La20/07/202301/08/2023Đang hiệu lực
60/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh20/07/202301/08/2023Đang hiệu lực
61/2023/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2, lớp 3 thuộc xã khu vực III và các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025.20/07/202301/08/2023Đang hiệu lực
62/2023/NQ-HĐND quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.20/07/202301/08/2023Đang hiệu lực
200/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đạt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 6)20/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
201/NQ-HĐND về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất với các vị trí, tuyến đường được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 190/NQ-HĐND ngày 02/6/2023 của HĐND tỉnh20/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
202/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-202520/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
203/NQ-HĐND về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202420/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
204/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Quốc lộ 6 qua tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thuông Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La20/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
205/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 8)20/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
206/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương20/07/202320/07/2023Đang hiệu lực
207/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La20/07/202320/07/2023Đang hiệu lực