"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Bắc Yên ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
07/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-202518/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
08/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (Đợt 1)18/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
04/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-202518/03/202418/03/2024Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường văn hóa huyện BY18/03/202418/03/2024Đang hiệu lực
37/NQ-HĐND Về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021 - 202515/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
35/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-202615/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
29/NQ-HĐND Về điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023( Đợt 3)15/11/202315/11/2023Đang hiệu lực
01/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
02/NQ-HĐND Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2)16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
42/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-202619/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
44/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
45/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
46/NQ-HĐND Về việc phân bổ điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 202219/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
47/NQ-HĐND Về điều chỉnh, phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 4)19/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
48/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
49/NQ-HĐND Về Phân bổ vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia19/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Về Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
30/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 202102/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
31/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 202102/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
32/NQ-HĐND Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
33/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Phó trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
34/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-202102/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
35/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
36/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-202102/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
37/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 02/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
38/NQ-HĐND Về kết quả giám sát chuyên đề việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị trường học trên địa bàn các xã, thị trấn do phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, giai đoạn 2016 - 202002/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
39/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 202002/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
40/NQ-HĐND Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách bổ sung năm 202002/07/202002/07/2020Đang hiệu lực
41/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201902/07/202002/07/2020Đang hiệu lực