"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Mường La ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
02/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202105/07/201904/07/2019Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202105/07/201904/07/2019Đang hiệu lực
01/NQ-HĐND Về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 huyện Mường La05/07/201904/07/2019Đang hiệu lực
04/NQ-HĐND Về việc sử dụng nguồn đóng góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hệ thống tưới ẩm05/07/201904/07/2019Đang hiệu lực
64/NQ-HĐND Thông qua nội dung các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện02/05/201902/05/2019Đang hiệu lực
01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-202108/02/201806/02/2018Đang hiệu lực
02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó trưởng Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202108/02/201806/02/2018Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Mường La08/02/201806/02/2018Đang hiệu lực
04/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND huyện Mường La về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mường La năm 201808/02/201806/02/2018Đang hiệu lực
05/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn giao nguồn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện và nguồn thu tiền sử dụng đất tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND huyện ngày 13/12/2017 của HĐND huyện năm 201808/02/201806/02/2018Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Ban hành Kế hoạch phát triển du lịch huyện Mường La giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 202508/02/201806/02/2018Đang hiệu lực
11/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện năm 201813/12/201713/12/2017Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201813/12/201713/12/2017Đang hiệu lực
13/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 201613/12/201713/12/2017Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mường La năm 201813/12/201713/12/2017Đang hiệu lực
15/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 201813/12/201713/12/2017Đang hiệu lực
16/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XX13/12/201713/12/2017Đang hiệu lực
10/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202112/12/201712/12/2017Đang hiệu lực
05/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202119/07/201719/07/2017Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Thành lập cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện Mường La19/07/201719/07/2017Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Phát triển du lịch huyện Mường La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 202519/07/201719/07/2017Đang hiệu lực
58/NQ-HĐND Về phê chuẩn nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 201720/12/201620/12/2016Đang hiệu lực
01/2016/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202101/08/201605/08/2016Đang hiệu lực
02/2016/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 201501/08/201605/08/2016Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Về Ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202101/08/201601/08/2016Đang hiệu lực
52/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện khóa XX về Chương trình khảo sát năm 2016 và dự kiến chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện Mường La01/08/201601/08/2016Đang hiệu lực
53/NQ-HĐND Ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện01/08/201601/08/2016Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202124/06/201624/06/2016Đang hiệu lực
15/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202124/06/201624/06/2016Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 202028/12/201504/01/2016Đang hiệu lực