"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Sốp Cộp ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
85/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sốp Cộp năm 201913/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
87/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công năm 201913/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
88/NQ-HĐND Sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
89/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201812/12/2018Đang hiệu lực
90/NQ-HĐND Miễn nhiệm Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201812/12/2018Đang hiệu lực
91/NQ-HĐND Về việc chấp nhận việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
92/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Sốp Cộp khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201812/12/2018Đang hiệu lực
93/NQ-HĐND Về việc bầu chức danh Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201812/12/2018Đang hiệu lực
94/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu13/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
95/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sốp Cộp13/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
96/NQ-HĐND Về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
97/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về "Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của UBND huyện đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sốp Cộp giai đoạn 2010 - 2018"13/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
98/NQ-HĐND Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 6 và thứ 7) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện13/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
99/NQ-HĐND Về việc tổ chức các Kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 202113/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
100/NQ-HĐND Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Huổi Pe, bản Pe, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp13/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
86/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 201913/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
84/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201913/12/201813/12/2018Đang hiệu lực
119/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư Công nguồn vốn đầu tư phát triển năm 201617/12/201524/12/2015Đang hiệu lực
123/2015/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 201617/12/201524/12/2015Đang hiệu lực
124/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 201617/12/201527/12/2015Đang hiệu lực
125/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016 - 202017/12/201527/12/2015Đang hiệu lực
122/2015/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sốp Cộp năm 201617/12/201524/12/2015Đang hiệu lực
93/2014/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 201517/12/201417/12/2014Đang hiệu lực
58/2013/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 201419/12/201319/12/2013Đang hiệu lực
59/2013/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 201419/12/201319/12/2013Đang hiệu lực
61/2013/NQ-HĐND Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 29/7/2010 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Sốp Cộp 5 năm (2011 - 2015)19/12/201319/12/2013Đang hiệu lực
63/2013/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 201219/12/201319/12/2013Đang hiệu lực
60/2013/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện và nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền phân bổ chi tiết năm 201419/12/201319/12/2013Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Về việc cho phép lập Dự án và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình triển khai năm 2014 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Sốp Cộp 04/07/201304/05/2000Đang hiệu lực
50/NQ-HĐND Xác nhận Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Sốp Cộp bầu 04/07/2013