"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Thuận Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
40/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 202415/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
39/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202415/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
43/NQ-HĐND Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)30/07/202130/07/2021Đang hiệu lực
05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Về việc bầu chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
08/NQ-HĐND Về số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
09/NQ-HĐND Về việc bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
10/NQ-HĐND Về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
11/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 202618/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
13/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XXI18/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2026 18/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
01/NQ-HĐND Về việc giải thể Phòng Y tế huyện15/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
02/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202115/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/03/202112/03/2021Đang hiệu lực
49/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 202519/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
50/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202119/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
56/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ xung cân đối cho các xã, thị trấn năm 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ)19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
52/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua suối đường phố Lê Hữu Trác, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
53/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp cải tạo đường phố 23/8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
54/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
55/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Thuận Châu năm 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
57/NQ-HĐND Thông qua những nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
58/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202119/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
59/NQ-HĐND Về việc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XX19/12/202019/12/2020Đang hiệu lực
39/NQ-HĐND Về dự kiến danh mục dự án khỏi công mới năm 202110/11/202010/11/2020Đang hiệu lực
40/NQ-HĐND Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202110/11/202010/11/2020Đang hiệu lực
41/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà sưởng chế biến chè của HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận10/11/202010/11/2020Đang hiệu lực