"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Vân Hồ ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
16/NQ-HĐND Về thông qua thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202017/12/201917/12/2019Đang hiệu lực
09/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Hồ26/10/201801/11/2018Đang hiệu lực
10/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vân Hồ Khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 202126/10/201826/10/2018Đang hiệu lực
11/NQ-HĐND Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 202126/10/201826/10/2018Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Về điều chỉnh dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 201826/06/201826/06/2018Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 201826/06/201826/06/2018Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201818/12/201718/12/2017Đang hiệu lực
13/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 201818/12/201701/01/2018Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 201818/12/201718/12/2017Đang hiệu lực
16/NQ-HĐND Về việc bầu Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 202118/12/201718/12/2017Đang hiệu lực
17/NQ-HĐND Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 201818/12/201718/12/2017Đang hiệu lực
18/NQ-HĐND Về các Nội dung đã được thống nhất giữa Thường trực HĐND và UBND huyện từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 5 thuộc thẩm quyền của HĐND huyện18/12/201718/12/2017Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương và vốn TPCP, các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 201806/07/201713/07/2017Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương huyện Vân Hồ năm 201606/07/201713/07/2017Đang hiệu lực
01/2017/NQ-HĐND Về các giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 201706/07/201712/07/2017Đang hiệu lực
04/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện khoá II, nhiệm kỳ 2016 - 202106/07/201701/01/2018Đang hiệu lực
02/2016/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 201720/12/201601/01/2017Đang hiệu lực
09/2015/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 202022/12/201501/01/2016Đang hiệu lực
10/2015/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 201622/12/201501/01/2016Đang hiệu lực
12/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 201622/12/201501/01/2016Đang hiệu lực
11/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn - chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 201622/12/201501/01/2016Đang hiệu lực
08/2015/NQ-HĐND Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 201503/07/201510/07/2015Đang hiệu lực
01/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vân Hồ năm 201403/07/201503/07/2015Đang hiệu lực
05/2015/NQ-HĐND Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 201518/12/201401/01/2015Đang hiệu lực
07/2015/NQ-HĐND Về việc thông qua Phương án phân bổ một số nguồn vốn đầu tư năm 201518/12/201401/01/2015Đang hiệu lực