"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Yên Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
183/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
184/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
185/NQ-HĐND Bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Yên Châu22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
186/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
73/NQ-HĐBD Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Yên Châu khóa XXI26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
74/NQ-HĐBD Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202626/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
75/NQ-HĐBD Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202626/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
76/NQ-HĐBD Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
77/NQ-HĐBD Thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp hai của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
78/NQ-HĐBD Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
79/NQ-HĐBD Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
80/NQ-HĐBD Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 202026/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
81/NQ-HĐBD Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
82/NQ-HĐBD Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-202526/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
83/NQ-HĐBD Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
84/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
21/NQ-HĐND Về điều chỉnh danh mục dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 202128/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
22/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa bản Sốp Sạng, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu 28/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
23/NQ-HĐND Cho ý kiến về kế hoạch đàu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 202528/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
24/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương lập đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu28/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
25/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu28/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
26/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp khu vực Phiêng Khoài, huyện Yên Châu28/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
27/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp khu vực Chiềng Hặc, huyện Yên Châu28/04/202128/04/2021Đang hiệu lực
66/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách huyện Yên Châu năm 202117/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
67/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 202117/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
68/NQ-HĐND Về bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Châu năm 202017/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
69/NQ-HĐND Về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 202517/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
70/NQ-HĐND Về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202117/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
71/NQ-HĐND Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 202117/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
72/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án: Chợ dân sinh, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu17/12/202017/12/2020Đang hiệu lực