"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND huyện Sốp Cộp ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
01/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La31/03/201607/04/2016Đang hiệu lực
12/QĐ-UBND Công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 201505/01/201605/01/2016Đang hiệu lực
10/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách huyện Sốp Cộp năm 201617/12/201501/01/2016Đang hiệu lực
09/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao30/11/201518/11/2015Đang hiệu lực
08/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND cấp xã27/11/201503/12/2015Đang hiệu lực
07/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; phân loại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Sốp Cộp04/11/201511/11/2015Đang hiệu lực
1712/QĐ-UBND Công bố Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lực08/09/201508/09/2015Đang hiệu lực
02/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La08/07/201515/07/2015Đang hiệu lực
03/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La08/07/201515/07/2015Đang hiệu lực
04/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La08/07/201515/07/2015Đang hiệu lực
05/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La08/07/201515/07/2015Đang hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La08/07/201515/07/2015Đang hiệu lực
367/QĐ-UBND Công bố danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện Sốp Cộp ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 201416/03/201516/03/2015Đang hiệu lực
01/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý kiến trúc, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại lô quy hoạch số 57 trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp10/03/201517/03/2015Đang hiệu lực
01/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tăng cường quản lý, đánh giá cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP08/08/201415/08/2014Đang hiệu lực
02/2014/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức08/08/201415/08/2014Đang hiệu lực
01/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ huyện05/08/2013
01/2012/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trạm Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi huyện Sốp Cộp, ban hành kèm theo Quyết định số 1803/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2011 của UBND huyện Sốp Cộp28/06/2012
313/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Đài Truyền thanh - truyền hình huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La14/02/2012
40/2012/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La 10/01/2012
2761/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương trước thời hạn khi có Thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức02/12/2011
1803/2011/QĐ-UBND Về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trạm khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La 30/08/2011
1788/2011/QĐ-UBND Về việc quy định bổ sung nhiệm vụ, biên chế phòng Nội vụ huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La 24/08/2011
2739/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La20/12/2010
2526/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức,bộ máy phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La 30/11/2010
1652/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ huyện Sốp Cộp12/08/2010