"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
[ Ban hành: 12/06/2020 ] [ Hiệu lực: 12/06/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
[ Ban hành: 27/04/2020 ] [ Hiệu lực: 27/04/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
[ Ban hành: 31/03/2020 ] [ Hiệu lực: 31/03/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
[ Ban hành: 07/10/2019 ] [ Hiệu lực: 07/10/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu tronmg quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/09/2019 ] [ Hiệu lực: 23/09/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La những tháng cuối năm 2019
[ Ban hành: 06/09/2019 ] [ Hiệu lực: 06/09/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/08/2019 ] [ Hiệu lực: 28/08/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên
[ Ban hành: 02/07/2019 ] [ Hiệu lực: 02/07/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
[ Ban hành: 29/05/2019 ] [ Hiệu lực: 29/05/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hạn chế việc sử dụng thuốc trừ cỏ tại các khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 02/04/2019 ] [ Hiệu lực: 02/04/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc trích nộp kinh phí công đoàn
[ Ban hành: 22/01/2019 ] [ Hiệu lực: 22/01/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
[ Ban hành: 15/01/2019 ] [ Hiệu lực: 15/01/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019
[ Ban hành: 13/01/2019 ] [ Hiệu lực: 13/01/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phát động phong trào thi đua năm 2019
[ Ban hành: 03/01/2019 ] [ Hiệu lực: 03/01/2019 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
[ Ban hành: 07/12/2018 ] [ Hiệu lực: 07/12/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
chỉ thị tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 15/11/2018 ] [ Hiệu lực: 25/11/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/11/2018 ] [ Hiệu lực: 15/11/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/11/2018 ] [ Hiệu lực: 13/11/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý Thuế, thu hồi nợ đọng thuế quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/10/2018 ] [ Hiệu lực: 23/10/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 01/11/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/04/2018 ] [ Hiệu lực: 02/04/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018
[ Ban hành: 01/02/2018 ] [ Hiệu lực: 01/02/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phát động phong trào thi đua năm 2018
[ Ban hành: 10/01/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018
[ Ban hành: 10/01/2018 ] [ Hiệu lực: 10/01/2018 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố
[ Ban hành: 10/11/2017 ] [ Hiệu lực: 10/11/2017 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức
[ Ban hành: 23/05/2017 ] [ Hiệu lực: 23/05/2017 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh
[ Ban hành: 27/03/2017 ] [ Hiệu lực: 27/03/2017 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 17/03/2017 ] [ Hiệu lực: 17/03/2017 ]