"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 2412/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 2413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 27/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 25/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 30/07/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 24/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
[ Ban hành: 24/07/2021 ] [ Hiệu lực: 24/07/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
[ Ban hành: 05/07/2021 ] [ Hiệu lực: 05/07/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/05/2021 ] [ Hiệu lực: 28/05/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 20/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.
[ Ban hành: 28/05/2021 ] [ Hiệu lực: 28/05/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
[ Ban hành: 28/05/2021 ] [ Hiệu lực: 28/05/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân
[ Ban hành: 29/03/2021 ] [ Hiệu lực: 29/03/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường công tác cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
[ Ban hành: 22/02/2021 ] [ Hiệu lực: 22/02/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/02/2021 ] [ Hiệu lực: 03/02/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
[ Ban hành: 20/01/2021 ] [ Hiệu lực: 20/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2021
[ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 04/01/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 19/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 25/12/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 2819/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường các biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 15/11/2020 ] [ Hiệu lực: 15/11/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 202
[ Ban hành: 13/11/2020 ] [ Hiệu lực: 13/11/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 13/10/2020 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]