"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/05/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/05/2023 ] [ Hiệu lực: 12/05/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 22/04/2023 ] [ Hiệu lực: 22/04/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 21/03/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố năm 2023
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 27/02/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 17/01/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát động phong trào thi đua năm 2023
[ Ban hành: 03/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 16/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/12/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023
[ Ban hành: 07/12/2022 ] [ Hiệu lực: 07/12/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 11/08/2022 ] [ Hiệu lực: 11/08/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.
[ Ban hành: 24/06/2022 ] [ Hiệu lực: 24/06/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2022
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/04/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/03/2022 ] [ Hiệu lực: 07/03/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
[ Ban hành: 10/02/2022 ] [ Hiệu lực: 10/02/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 09/02/2022 ] [ Hiệu lực: 09/02/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 13/01/2022 ] [ Hiệu lực: 13/01/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
[ Ban hành: 06/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/01/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát động phong trào thi đua năm 2022
[ Ban hành: 04/01/2022 ] [ Hiệu lực: 04/01/2022 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 33/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
[ Ban hành: 01/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/12/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 32/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/11/2021 ] [ Hiệu lực: 30/11/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 2600/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 25/10/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 30/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
[ Ban hành: 20/10/2021 ] [ Hiệu lực: 20/10/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 2412/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 2413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 01/10/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 27/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030
[ Ban hành: 25/08/2021 ] [ Hiệu lực: 25/08/2021 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 25/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 30/07/2021 ]