"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 151/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 145/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 146/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khu dân cư Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 147/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án: Kè chắn đất, tường rào Trường mầm non Chiềng Lề, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 148/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu dự án Kè chắn đất, tường rào Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 149/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư bản Mé Ban, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 150/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Sơn La
[ Ban hành: 10/09/2020 ] [ Hiệu lực: 10/09/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Thuận Châu, khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 21/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bổ sung nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 24/08/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao bổ sung kinh phí cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện để thực hiện các nhiệm vụ quả lý, sử dụng và khai thác hạ tầng các tuyến đường huyện quản lý năm 2020
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Thuận Châu năm 2019
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục các công trình thực hiện duy tu, bảo dưỡng từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình 135 năm 2020
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh mục các dự án đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2020
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về lập dự án lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 căn cứ hậu phương, hậu cần - kỹ thuật; căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 13/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát của HĐND huyện Thuận châu năm 2021
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 13/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chiềng Khoi khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn Ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 138/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 139/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Sơn La
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 140/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Sơn La
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 09/07/2020 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 141/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 09/07/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]