"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 4)
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 109/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện
[ Ban hành: 12/04/2023 ] [ Hiệu lực: 12/04/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 101/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 (đợt 2)
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 27/02/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2)
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 44/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 45/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 46/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 47/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 4)
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 48/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 49/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Phân bổ vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 106/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Sơn La năm 2022 (đợt 6)
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 30/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 107/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách thành phố, các phường năm 2022
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 30/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương thành phố Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 30/11/2022 ] [ Hiệu lực: 30/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 95/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết về việc thông qua dự kiến danh mục đầu tư từ nguồn nâng cấp đô thị loại II và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2022
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)
[ Ban hành: 30/07/2021 ] [ Hiệu lực: 30/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 73/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện Yên Châu khóa XXI
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 74/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 75/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 76/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 77/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp hai của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 78/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 79/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 80/NQ-HĐBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
[ Ban hành: 26/07/2021 ] [ Hiệu lực: 26/07/2021 ]