"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, năm 2022 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 4)
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 81/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 82/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 83/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 84/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bổ sung danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện năm 2022; hủy bỏ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung địa điểm thực hiện, diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 85/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 30/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 86/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 10/05/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 73/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 3)
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 75/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái dọc Quốc lộ 43 (đoạn từ thị trấn Mộc Châu đến thác Dải Yếm), huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 76/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bổ sung danh mục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án năm 2022; điều chỉnh, diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 77/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đổi tên bản Lẳm thành bản Lăm Cút, xã Mường Bon huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 78/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 26/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 27/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh kéo dài thời gian áp dụng đối với 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đến hết năm học 2021 - 2022
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 28/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 29/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ; công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 26/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 74/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đợt 3)
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/03/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 69/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua hoàn trả cải cách tiền lương ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 67/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết (đợt 2) một số nguồn vốn ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công năm 2022
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 70/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện năm 2022; Điều chỉnh, bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 20/01/2022 ] [ Hiệu lực: 20/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 66/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 25/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nội thị, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 63/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 64/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 30/12/2021 ]