"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 190/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030
[ Ban hành: 18/4/2020 ] [ Hiệu lực: 18/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 191/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư và vay vốn, đối ứng vốn thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
[ Ban hành: 18/4/2020 ] [ Hiệu lực: 18/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 192/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản xuất sang thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông bản Áng, tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/4/2020 ] [ Hiệu lực: 18/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 193/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục dự án nhà nưóc thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/4/2020 ] [ Hiệu lực: 18/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 194/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La giai đoạn 2018 - 2025
[ Ban hành: 18/4/2020 ] [ Hiệu lực: 18/4/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 185/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ mười một đến kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 184/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 183/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 182/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng Khu tưởng niệm tâm linh thuộc di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 181/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khác phục thiệt hại mưa lũ đường giao thông đến trung tâm xã bảo vệ dân cư 14 bản xã Bắc Phong và xã Đá Đỏ huyện Phù Yên
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 179/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 180/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới tuyến đường từ quốc lộ 37 (xã Huy Hạ) - Tường Phong - Nam Phong huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 178/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 177/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 176/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái kiểu mẫu Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 175/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 129/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 10/3/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 128/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 186/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 187/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách Ban kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 188/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 189/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 173/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 – 2024 (Đăng từ Công báo số 08 đến Công báo số 09)
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 173/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 – 2024 (Đăng từ Công báo số 08 đến Công báo số 09)
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 169/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11 và việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 170/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Đoàn giám sát về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 171/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 172/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ mười đến kỳ họp thứ mười một của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 06/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 122/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 124/2019/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/12/2019 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]