"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 43/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định cơ chế lồng ghép và huy động nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 18/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 44/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 18/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 124/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 5)
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 125/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 126/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 127/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 128/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để thanh toán dự án BT bằng giá trị tài sản công
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 129/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ năm 2022
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 130/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Điều chỉnh một số dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 131/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 132/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 133/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 134/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập và đặt tên bản, thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 5)
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 135/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tỉnh Sơn La năm 2022
[ Ban hành: 08/11/2022 ] [ Hiệu lực: 08/11/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 39/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 41/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 01/10/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 42/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 115/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 116/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 117/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 118/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 122/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh diện tích, loại đất; điều chỉnh một số thông tin của các dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 119/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 120/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc hủy bỏ, dừng thực hiện một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 121/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 40/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Đăng từ Công báo số 19 + 20 và Công báo số 21)
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 123/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 31/08/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 40/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (Đăng từ Công báo số 19 + 20 và Công báo số 21)
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 107/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương năm 2021
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 14/07/2022 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 108/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 14/07/2022 ]