"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2020 và ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự án xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án số 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ thành phố Sơn La
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hình thức, kế hoạch và dự toán kinh phí tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng nhà vệ sinh công cộng thuộc Khu vực Quảng trường, Tượng đài Bác Hồ
[ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và một số hạng mục nhà A5 Trường Chính trị, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Huy Tường, huyện Phù Yên
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa một số phòng, khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
[ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La
[ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS, THPT huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 18/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 07/02/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019
[ Ban hành: 04/02/2020 ] [ Hiệu lực: 04/02/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
[ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3264/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27.12.2019)
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3261/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận số lượng bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố theo quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3247/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 30/12/2019 ] [ Hiệu lực: 30/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT huyện Thuận Châu
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07-lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 27/12/2019 ] [ Hiệu lực: 27/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2019
[ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 26/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 26/12/2019 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3196/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công nhận xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
[ Ban hành: 26/12/2019 ] [ Hiệu lực: 26/12/2019 ]