"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 821/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 822/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 824/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 727/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 728/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải thể Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 713/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 720/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tụa hành chính thay thế (lĩnh vực Điện lực; Lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
[ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 692/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 661/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 640/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 642/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 643/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 644/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 646/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 647/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 650/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung, thay đổi danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở
[ Ban hành: 06/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 430/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hoàn trả tài sản trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 432/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hoàn trả tài sản trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 8/4/2021 của Chủ tich UBND tỉnh.
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 412/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 10/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 413/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
[ Ban hành: 10/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 10/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 415/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 10/03/2022 ] [ Hiệu lực: 10/03/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 389/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 07/03/2022 ] [ Hiệu lực: 07/03/2022 ]