"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1973/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 23/09/2022 ] [ Hiệu lực: 23/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1929/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 19/09/2022 ] [ Hiệu lực: 19/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
[ Ban hành: 19/09/2022 ] [ Hiệu lực: 19/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1832/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1829/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 05/09/2022 ] [ Hiệu lực: 05/09/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1788/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh (đợt mưa, lũ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022).
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1794/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1716/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ xảy ra từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/08/2022 ] [ Hiệu lực: 23/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1678/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/08/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
[ Ban hành: 10/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1625/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 09/08/2022 ] [ Hiệu lực: 09/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1585/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
[ Ban hành: 05/08/2022 ] [ Hiệu lực: 05/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1557/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính
[ Ban hành: 02/08/2022 ] [ Hiệu lực: 02/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1558/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công thương tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính.
[ Ban hành: 02/08/2022 ] [ Hiệu lực: 02/08/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1542/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
[ Ban hành: 29/07/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1501/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ xảy ra vào tháng 7 năm 2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/07/2022 ] [ Hiệu lực: 26/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1468/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.
[ Ban hành: 21/07/2022 ] [ Hiệu lực: 21/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 20/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 18/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1426/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
[ Ban hành: 15/07/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1431/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phân loại hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/07/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt mưa, lũ tháng 6 năm 2022).
[ Ban hành: 14/07/2022 ] [ Hiệu lực: 14/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1391/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
[ Ban hành: 12/07/2022 ] [ Hiệu lực: 12/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1343/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 04/07/2022 ] [ Hiệu lực: 04/07/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2022
[ Ban hành: 24/06/2022 ] [ Hiệu lực: 24/06/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1223/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới đầu tuyến tránh Quốc lộ 6, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 17/06/2022 ] [ Hiệu lực: 17/06/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1216/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy bỏ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Xây dựng
[ Ban hành: 16/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/06/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ xảy ra vào tháng 5 năm 2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/06/2022 ] [ Hiệu lực: 07/06/2022 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 942/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/05/2022 ] [ Hiệu lực: 30/05/2022 ]