"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1407/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"
[ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/7/2020 ] [ Hiệu lực: 03/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1387/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
[ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 02/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1385/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố
[ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 02/7/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1327/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2020
[ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 29/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1328/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, hạ tầng đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương
[ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 29/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1329/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2020
[ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 29/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh sách giáo viên mầm non, tiểu học đạt thăng hạng từ hạng III lên hạng II
[ Ban hành: 26/6/2020 ] [ Hiệu lực: 26/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1282/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng
[ Ban hành: 24/6/2020 ] [ Hiệu lực: 24/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1281/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về quốc tịch, đăng ký bảo đảm, chứng thực
[ Ban hành: 24/6/2020 ] [ Hiệu lực: 24/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1248/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 2 năm 2020
[ Ban hành: 19/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1252/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 19/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1235/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 19/6/2020 ] [ Hiệu lực: 19/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1244/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép dừng thực hiện vĩnh viễn Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở, nhà làm việc Đội cắm mốc, kho tập kết mốc và Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ
[ Ban hành: 18/6/2020 ] [ Hiệu lực: 18/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1234/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/6/2020 ] [ Hiệu lực: 17/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1211/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán duy trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn huyện Sông Mã, năm 2020
[ Ban hành: 15/6/2020 ] [ Hiệu lực: 15/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1212/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/6/2020 ] [ Hiệu lực: 15/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt sơ bộ dự toán giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/6/2020 ] [ Hiệu lực: 14/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1192/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc nới lỏng hoạt động phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1189/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán duy trì, bảo dưỡng hệ thống thoát nước thành phố Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1190/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự toán và phương thức thực hiện quản lý, vận hành các hệ thống hạ tầng tại khu vực Quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La (đang tạm giao tài sản) từ 01 tháng 6 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1191/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Nhà vệ sinh công cộng thuộc khu vực Quảng trường, Tượng đài Bác Hồ
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1151/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ
[ Ban hành: 08/6/2020 ] [ Hiệu lực: 08/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1142/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 05/6/2020 ] [ Hiệu lực: 05/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1143/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/6/2020 ] [ Hiệu lực: 05/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Diệt, phòng chống mối doanh trại cơ quan Bộ chỉ huy, Trường Quân sự và Kho K4/Bộ CHQS tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/6/2020 ] [ Hiệu lực: 04/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1121/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện của 04 TTHC lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Quyết định 211/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/6/2020 ] [ Hiệu lực: 03/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1107/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính
[ Ban hành: 02/6/2020 ] [ Hiệu lực: 02/6/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1092/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi một số nội dung trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018
[ Ban hành: 01/6/2020 ] [ Hiệu lực: 01/6/2020 ]