"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 90/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với Trường Cao đẳng Sơn La
[ Ban hành: 18/01/2021 ] [ Hiệu lực: 18/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 68/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 60/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình công tác Tư pháp năm 2021
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 63/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2014 - 2018
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 14/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 39/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 11/01/2021 ] [ Hiệu lực: 11/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 51/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 53/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2961/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 28/12/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2834/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 18/12/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2804/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định công nhận xã Chiềng Ơn, huyện QuỳnhNhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
[ Ban hành: 16/12/2020 ] [ Hiệu lực: 16/12/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2790/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2797/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định công nhân xã Chiềng Khoi huyện Yên Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2578/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
[ Ban hành: 26/11/2020 ] [ Hiệu lực: 26/11/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân loại bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/11/2020 ] [ Hiệu lực: 18/11/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân loại bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/11/2020 ] [ Hiệu lực: 18/11/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2409/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021 - 2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2405/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về hủy kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hồ tuổi trẻ
[ Ban hành: 04/11/2020 ] [ Hiệu lực: 04/11/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2348/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp, Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
[ Ban hành: 28/10/2020 ] [ Hiệu lực: 28/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2347/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp
[ Ban hành: 28/10/2020 ] [ Hiệu lực: 28/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú trường TH-THCS Mường Trai, huyện Mường La
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2251/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2208/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tich; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2197/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019; Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 07/10/2020 ] [ Hiệu lực: 07/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Châu
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]