"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương
[ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2312/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú trường TH-THCS Mường Trai, huyện Mường La
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2314/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2251/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2208/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp về lĩnh vực Hộ tich; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2197/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019; Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 07/10/2020 ] [ Hiệu lực: 07/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Châu
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2162/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu đô thị mới Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2139/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy
[ Ban hành: 29/09/2020 ] [ Hiệu lực: 29/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2030
[ Ban hành: 28/09/2020 ] [ Hiệu lực: 28/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2109/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được luật giao
[ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2111/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
[ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2085/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2083/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2045
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2087/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vắc xin triển khai tiêm phòng chống bệnh lở mồm long móng cho gia súc chương trình quôc sgia vụ thu đông năm 2020 đơn vị: Chi cục chăn nuôi thú ý và thủy sản
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La thực hiện Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa tại chỗ"
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2064/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc khen thưởng thành tích trong thành tích trong thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án“Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đính chính thông tin tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2052/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị phường Chiềng Lề và phường Chiềng An, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2058/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 20/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2043/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lập các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 16/09/2020 ] [ Hiệu lực: 16/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2032/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020
[ Ban hành: 15/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/09/2020 ] [ Hiệu lực: 11/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1968/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ liệt sỹ huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1970/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1995/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1996/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 09/09/2020 ] [ Hiệu lực: 09/09/2020 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1950/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (đợt 5) các nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn dự phòng Chương trình MTQG xây dựng NTM và điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn của kế hoạch đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 08/09/2020 ] [ Hiệu lực: 08/09/2020 ]