"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2255/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 14/10/2020 ] [ Hiệu lực: 14/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 42/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/11/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2206/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất giáp đường 31,5 m đầu tuyến tiểu khu Sao Đỏ 1 tỉnh lộ 101 đi xuống khu Trung tâm hành chính - chính trị huyện Vân Hồ (gốc đa đi xuống) tại Tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/10/2020 ] [ Hiệu lực: 09/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2192/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/10/2020 ] [ Hiệu lực: 07/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2161/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Phần sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2160/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 202 1 - 2025
[ Ban hành: 02/10/2020 ] [ Hiệu lực: 02/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
[ Ban hành: 01/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc hủy bỏ kết quả công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/10/2020 ] [ Hiệu lực: 01/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 41/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/10/2020 ] [ Hiệu lực: 15/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2094/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2110/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh “Sông Mã” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mía tím Sông Mã” cho sản phẩm mía tím của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/09/2020 ] [ Hiệu lực: 24/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2079/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn các huyện Thuận Châu và Bắc Yên, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2089/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020
[ Ban hành: 21/09/2020 ] [ Hiệu lực: 21/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2060/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La (Trạm cấp nước Nà Lốc, bản Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La)
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2061/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La (Trạm cấp nước Sân Bay, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La)
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2063/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/09/2020 ] [ Hiệu lực: 18/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/09/2020 ] [ Hiệu lực: 17/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 39/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 40/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành danh mục vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh và chi phí vận chuyển 1 mét khối nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến trung tâm các xã có bản đặc biệt khó khăn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 15/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1905/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 01/09/2020 ] [ Hiệu lực: 01/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1892/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, khuôn viên cảnh quan và các công trình phụ trợ
[ Ban hành: 28/08/2020 ] [ Hiệu lực: 28/08/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 38/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 27/08/2020 ] [ Hiệu lực: 05/09/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1869/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/08/2020 ] [ Hiệu lực: 26/08/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1855/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước; tiêu chí về vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 04 điểm mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát trên địa bàn huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 24/08/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1860/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 24/08/2020 ] [ Hiệu lực: 24/08/2020 ]