"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 1731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Sơn La thực hiện.
[ Ban hành: 19/07/2021 ] [ Hiệu lực: 19/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1715/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 16/07/2021 ] [ Hiệu lực: 16/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1714/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.
[ Ban hành: 16/07/2021 ] [ Hiệu lực: 16/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 08/07/2021 ] [ Hiệu lực: 15/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1507/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm doanh cụ nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật
[ Ban hành: 29/06/2021 ] [ Hiệu lực: 29/06/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1335/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 18/06/2021 ] [ Hiệu lực: 18/06/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1310/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu khách sạn và dân cư dịch vụ, khu biệt thự núi và Resort nghỉ dưỡng thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu (thay thế Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh)
[ Ban hành: 17/06/2021 ] [ Hiệu lực: 17/06/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 10/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/06/2021 ] [ Hiệu lực: 10/07/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 11/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 04/06/2021 ] [ Hiệu lực: 20/06/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1091/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/05/2021 ] [ Hiệu lực: 31/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1042/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
[ Ban hành: 28/05/2021 ] [ Hiệu lực: 28/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 06/06/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/05/2021 ] [ Hiệu lực: 06/06/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 977/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 03 điểm mỏ đá trên địa bàn các huyện Mai Sơn và Thuận Châu
[ Ban hành: 25/05/2021 ] [ Hiệu lực: 25/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 967/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 24/05/2021 ] [ Hiệu lực: 24/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 879/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 878/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực Tài nguyên nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 12/05/2021 ] [ Hiệu lực: 12/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 864/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc dừng thực hiện vĩnh viễn dự án đường ngã ba Quyết Thắng – Nà Coóng - Thị xã Sơn La.
[ Ban hành: 11/05/2021 ] [ Hiệu lực: 11/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 860/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án Phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng an toàn và bền vững, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
[ Ban hành: 10/05/2021 ] [ Hiệu lực: 10/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 835/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” 5 năm (2016 - 2021)
[ Ban hành: 06/05/2021 ] [ Hiệu lực: 06/05/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 729/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 22/04/2021 ] [ Hiệu lực: 22/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 22/04/2021 ] [ Hiệu lực: 22/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập dự án Quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/04/2021 ] [ Hiệu lực: 07/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 624/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/04/2021 ] [ Hiệu lực: 06/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/04/2021 ] [ Hiệu lực: 22/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 521/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/03/2021 ] [ Hiệu lực: 24/03/2021 ]