"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 14/5/2005 của UBND tỉnh về quy định phạm vi và thời gian hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2022 ] [ Hiệu lực: 10/10/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 26/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 29 quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/09/2022 ] [ Hiệu lực: 10/10/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của Trường Cao đẳng Sơn La để thực hiện dự án xây dựng Chợ Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 27/09/2022 ] [ Hiệu lực: 27/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1909/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép sử dụng địa danh “Phù Yên Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 15/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1916/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các huyện, thành phố thời điểm tháng 8 năm 2022
[ Ban hành: 15/09/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1880/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà để giao cho UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu quản lý tại bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1882/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quyết định về việc phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 31/08/2022 ] [ Hiệu lực: 15/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1786/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 30/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/08/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1777/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, đưa ra khỏi Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 02 mỏ đá trên địa bàn huyện Mai Sơn đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/5/2021
[ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1731/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/08/2022 ] [ Hiệu lực: 24/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/08/2022 ] [ Hiệu lực: 28/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1675/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/08/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1614/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho chủ trương lập Quy hoạch chung thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La năm 2035
[ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 08/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1608/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 08/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 2023.
[ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 08/08/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 20/07/2022 ] [ Hiệu lực: 20/07/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1433/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040
[ Ban hành: 15/07/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 20/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
[ Ban hành: 13/07/2022 ] [ Hiệu lực: 25/07/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1300/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 30/06/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1278/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn quản lý
[ Ban hành: 28/06/2022 ] [ Hiệu lực: 28/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập 02 đồ án quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 27/06/2022 ] [ Hiệu lực: 27/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1259/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2040
[ Ban hành: 27/06/2022 ] [ Hiệu lực: 27/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1229/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 20/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1220/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/06/2022 ] [ Hiệu lực: 17/06/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 837/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[ Ban hành: 16/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/06/2022 ]