"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 65/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 46/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa tên và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 23/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các nội dung được Luật giao
[ Ban hành: 07/01/2021 ] [ Hiệu lực: 07/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/01/2021 ] [ Hiệu lực: 07/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 04/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt " Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025"
[ Ban hành: 04/01/2021 ] [ Hiệu lực: 04/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 52/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3064/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYTtrên địa bàn tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 3073/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tham gia Chương trình Môi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 49/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh quy định về một số chế độ chi đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 48/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu mối nốnganr Chiềng Cơi, thành phố Sơn La được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 28/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2935/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế Phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2836/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm và trồng cây ăn quả Vân Hồ”
[ Ban hành: 18/12/2020 ] [ Hiệu lực: 18/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2833/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/12/2020 ] [ Hiệu lực: 17/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2793/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2020
[ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 47/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/12/2020 ] [ Hiệu lực: 20/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
[ Ban hành: 04/12/2020 ] [ Hiệu lực: 04/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
[ Ban hành: 04/12/2020 ] [ Hiệu lực: 04/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 46/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/11/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2580/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc phê duyệt Đề án phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030
[ Ban hành: 26/11/2020 ] [ Hiệu lực: 26/11/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2566/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/11/2020 ] [ Hiệu lực: 24/11/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021
[ Ban hành: 05/11/2020 ] [ Hiệu lực: 05/11/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 44/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung hàng năm trong khu Công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 15/11/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 45/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/11/2020 ] [ Hiệu lực: 15/11/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/10/2020 ] [ Hiệu lực: 28/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2322/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông bản văn hóa dân tộc Thái Chiêng Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/10/2020 ] [ Hiệu lực: 26/10/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2313/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp TH Nà Nghịu, huyện sông Mã
[ Ban hành: 22/10/2020 ] [ Hiệu lực: 22/10/2020 ]