"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 28/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 29/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 14/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1383/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/7/2020 ] [ Hiệu lực: 02/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 27/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/6/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 26/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về hình thức đào tạo; nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/6/2020 ] [ Hiệu lực: 15/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1289/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 102 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng dân cư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tại tổ 17, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/6/2020 ] [ Hiệu lực: 25/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/6/2020 ] [ Hiệu lực: 09/7/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1269/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/6/2020 ] [ Hiệu lực: 24/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư lô số 3A, dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/6/2020 ] [ Hiệu lực: 17/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1214/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp và trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc khu Trung tâm hành chính - chính trị huyện Vân Hồ, Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/6/2020 ] [ Hiệu lực: 16/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1215/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở hỗn hợp và trung tâm thương mại Vân Hồ thuộc khu Trung tâm hành chính - chính trị huyện Vân Hồ, Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/6/2020 ] [ Hiệu lực: 16/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Chợ tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1199/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1198/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 11/6/2020 ] [ Hiệu lực: 11/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1156/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/6/2020 ] [ Hiệu lực: 08/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1158/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa - tâm linh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/6/2020 ] [ Hiệu lực: 08/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1162/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
[ Ban hành: 08/6/2020 ] [ Hiệu lực: 08/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/6/2020 ] [ Hiệu lực: 08/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 23/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 120/2004/QĐ-UB ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế hoạt động của ban quan lý Chương trình phát triển Chợ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/6/2020 ] [ Hiệu lực: 22/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế “Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo vệ nguồn lơi thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/6/2020 ] [ Hiệu lực: 23/6/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1086/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/5/2020 ] [ Hiệu lực: 29/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1087/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/5/2020 ] [ Hiệu lực: 29/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 21/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/5/2020 ] [ Hiệu lực: 18/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 910/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tình Sơn La
[ Ban hành: 06/5/2020 ] [ Hiệu lực: 06/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 20/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 16/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 19/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 25/5/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 18/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 19 phần quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/5/2020 ] [ Hiệu lực: 15/5/2020 ]