"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 16/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháytrên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 03/01/2020 ]
Quyết định của UBND tỉnh 521/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Quyết định của UBND tỉnh 632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập dự án Quy hoạch hệ thống bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/04/2021 ] [ Hiệu lực: 07/04/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 587/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 597/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 598/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2021
[ Ban hành: 31/03/2021 ] [ Hiệu lực: 31/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 502/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2035.
[ Ban hành: 22/03/2021 ] [ Hiệu lực: 22/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 450/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Ban hành Quy định đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Hồ sơ thiết kế Trụ sở mẫu Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/03/2021 ] [ Hiệu lực: 12/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông và sử dụng đất khu vực nút giao giữa tuyến đường 1A, 2A với tuyến đường Điện Biên thuộc Khu Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 11/03/2021 ] [ Hiệu lực: 11/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 425/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện trình tự rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
[ Ban hành: 10/03/2021 ] [ Hiệu lực: 10/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 420/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi nội dung tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/03/2021 ] [ Hiệu lực: 09/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 392/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 05/03/2021 ] [ Hiệu lực: 05/03/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 302/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho phép lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/02/2021 ] [ Hiệu lực: 22/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 283/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 09/02/2021 ] [ Hiệu lực: 09/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
[ Ban hành: 09/02/2021 ] [ Hiệu lực: 09/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 272/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 08/02/2021 ] [ Hiệu lực: 08/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 258/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035
[ Ban hành: 05/02/2021 ] [ Hiệu lực: 05/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 03/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 51/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004; Quyết định số 37/2005/QĐ-UBND ngày 04/4/2005 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 01/02/2021 ] [ Hiệu lực: 15/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đính chính Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 26/01/2021 ] [ Hiệu lực: 26/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 146/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020
[ Ban hành: 26/01/2021 ] [ Hiệu lực: 26/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 153/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức; Vị trí việc làm và lĩnh vực Tổ chức bộ máy, Quỹ, Hội.
[ Ban hành: 26/01/2021 ] [ Hiệu lực: 26/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 25/01/2021 ] [ Hiệu lực: 25/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 132/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh
[ Ban hành: 25/01/2021 ] [ Hiệu lực: 25/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La năm 2021
[ Ban hành: 25/01/2021 ] [ Hiệu lực: 25/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 02/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2004/QĐ-UBND ngày 17/5/2004; Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 07/7/2006; Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 và Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/01/2021 ] [ Hiệu lực: 01/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 01/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 21/01/2021 ] [ Hiệu lực: 10/02/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 65/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/01/2021 ] [ Hiệu lực: 15/01/2021 ]
Quyết định của UBND tỉnh 46/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa tên và phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]