"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định của UBND tỉnh 920/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện Nậm Giôn thuộc xã Nậm Giôn, huyện Mường La và xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 923/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, sử dụng kinh phí “túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn” trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 31/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 909/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh tên mỏ, loại khoáng sản tại Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định mức đóng góp và chế độ miễn đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 15/06/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 903/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh để giao cho UBND huyện Thuận Châu quản lý và giao đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích đất còn lại
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 29/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 886/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Nà Sàng, xã Chiềng Hoa và xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 884/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
[ Ban hành: 26/05/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định về xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 24/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/06/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 859/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án vào danh mục kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để thực hiện dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/05/2023 ] [ Hiệu lực: 22/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 839/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án triển khai đồng bộ các nền tảng số và hạ tầng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La.
[ Ban hành: 19/05/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 832/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/05/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 762/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Xây dựng nhà ở hỗn hợp và trung tâm thương mại Vân Hồ, huyện Vân Hồ tại Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/05/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 594/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Giao lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030
[ Ban hành: 20/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 546/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 547/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 10/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, Chi cục thuộc sở và UBND cấp huyện; viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 09/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/04/2023 ] [ Hiệu lực: 08/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 484/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/04/2023 ] [ Hiệu lực: 03/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 487/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2023-2024
[ Ban hành: 03/04/2023 ] [ Hiệu lực: 03/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 08/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
bãi bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 03/04/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 473/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu thuê đất để thực hiện dự án Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa Công nghệ cao Mộc Châu (Thiên đường sữa Mộc Châu) tại Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (đợt 1)
[ Ban hành: 30/03/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 07/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
[ Ban hành: 16/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/03/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 379/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ
[ Ban hành: 16/03/2023 ] [ Hiệu lực: 16/03/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 380/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023
[ Ban hành: 16/03/2023 ] [ Hiệu lực: 16/03/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 335/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
[ Ban hành: 07/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/03/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 06/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Quyết định của UBND tỉnh 306/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 và Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 28/02/2023 ]