"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
21/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn11/08/202311/08/2023Đang hiệu lực
20/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn bổ sung cân đối được phân cấp11/08/202311/08/2023Đang hiệu lực
22/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ; Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ11/08/202311/08/2023Đang hiệu lực
10/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện13/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
11/NQ-HĐND Thông qua nội dùng Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện từ sau Kỳ họp thứ năm đến trước kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện13/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau Kỳ họp thứ năm13/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
13/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 202313/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Nhà nước13/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
15/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 202213/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
16/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202613/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
183/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
184/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 và Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
185/NQ-HĐND Bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Yên Châu22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
186/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia22/06/202322/06/2023Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 202320/06/202320/06/2023Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (các dự án khởi công mới năm 2023)20/06/202320/06/2023Đang hiệu lực
08/NQ-HĐND Phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới20/06/202320/06/2023Đang hiệu lực
09/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202620/06/202320/06/2023Đang hiệu lực
108/NQ-HĐND Phê duyệt phương án điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 4)12/04/202312/04/2023Đang hiệu lực
109/NQ-HĐND Phê duyệt phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 thực hiện12/04/202312/04/2023Đang hiệu lực
101/NQ-HĐND Phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022 (đợt 2)27/02/202327/02/2023Đang hiệu lực
01/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
02/NQ-HĐND Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2)16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2)16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
42/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-202619/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
44/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
45/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
46/NQ-HĐND Về việc phân bổ điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 202219/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
47/NQ-HĐND Về điều chỉnh, phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 4)19/12/202219/12/2022Đang hiệu lực
48/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 202319/12/202219/12/2022Đang hiệu lực