"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND huyện
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
13/NQ-HĐND Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện10/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn huyện10/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
15/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn huyện10/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
16/NQ-HĐND Về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện trước Kỳ họp thứ bảy, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202610/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
19/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã năm 202410/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
20/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202610/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
21/NQ-HĐND Về việc bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202610/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
17/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 202310/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
18/NQ-HĐND Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước10/07/202410/07/2024Đang hiệu lực
21/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ05/07/202405/07/2024Đang hiệu lực
22/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh05/07/202405/07/2024Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (lần 3)28/06/202428/06/2024Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-202518/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
08/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (Đợt 1)18/06/202418/06/2024Đang hiệu lực
20/NQ-HĐND Về phân bổ vốn xã hội hóa cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các dự án tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu (đợt 04)14/05/202414/05/2024Đang hiệu lực
05/NQ-HĐND Thông qua nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện từ sau Kỳ họp thứ bảy đến trước Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười bốn, HĐND huyện26/04/202426/04/2024Đang hiệu lực
06/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 202426/04/202426/04/2024Đang hiệu lực
07/NQ-HĐND Về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia26/04/202426/04/2024Đang hiệu lực
08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia26/04/202426/04/2024Đang hiệu lực
09/NQ-HĐND Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (lần 2)26/04/202426/04/2024Đang hiệu lực
11/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021- 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia26/04/202426/04/2024Đang hiệu lực
04/NQ-HĐND Về điều chỉnh, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-202518/03/202418/03/2024Đang hiệu lực
03/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường văn hóa huyện BY18/03/202418/03/2024Đang hiệu lực
40/NQ-HĐND Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 202415/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
39/NQ-HĐND Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202415/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
37/NQ-HĐND Về thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021 - 202515/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
35/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-202615/12/202315/12/2023Đang hiệu lực
48/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 202414/12/202314/12/2023Đang hiệu lực
49/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 202414/12/202314/12/2023Đang hiệu lực
51/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 202414/12/202314/12/2023Đang hiệu lực