"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
62/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.01/08/2023Đang hiệu lực
83/2024/NQ-HĐND quy định về thành lập, nội dung, mức chi kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La14/06/202401/07/2024Đang hiệu lực
84/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La14/06/202424/06/2024Đang hiệu lực
330/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
331/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
332/NQ-HĐND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (Đợt 3)14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
333/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-1914/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
334/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
335/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
336/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
337/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
338/NQ-HĐND về việc hủy bỏ dự án trong danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2014-2020 (Đợt 1)14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
339/NQ-HĐND thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 1) năm 202414/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
340/NQ-HĐND về việc chấp thuận tổ chức sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Sơn La14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
341/NQ-HĐND thông qua Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La14/06/202414/06/2024Đang hiệu lực
82/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ túi y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La16/05/202401/06/2024Đang hiệu lực
321/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
322/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
323/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2 + 327 m - Km 7 + 527 m), thành phố Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
324.NQ-HĐND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13)16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
325/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 và Tiểu dự án 2, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
326/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
327/NQ-HĐND về số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
328/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
320/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án di chuyển đường dây 110kV Mộc Châu - Mai Châu, Hòa Bình16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
319/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
303/NQ-HĐND về việc quyết định thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 202417/04/202417/04/2024Đang hiệu lực
304/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, năm 2024 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu công năm 2024 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2)17/04/202417/04/2024Đang hiệu lực
317/NQ-HĐND về việc thành lập bản Hợp Phong, xã Mường Bang, huyện Phù Yên17/04/202417/04/2024Đang hiệu lực
316/NQ-HĐND về quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La17/04/202417/04/2024Đang hiệu lực