"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Nghị quyết của HĐND tỉnh
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
62/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.01/08/2023Đang hiệu lực
76/2024/NQ-HĐND quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”31/01/202410/02/2024Đang hiệu lực
283/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện tuyến giao thông số 1A, vườn hoa Quảng trường Tây Bắc (đoạn từ cầu Trắng đến tuyến 1A)31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
284/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Báo Sơn La31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
285/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
286/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km2+327 - Km7+527), thành phố Sơn La31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
287/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 107C (từ xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đến địa phận xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu)31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
288/NQ-HĐND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 12)31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
289/NQ-HĐND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
290/NQ-HĐND về việc quyết định thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) đã bố trí quá thời gian theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 201931/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
291/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
292/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
293/NQ-HĐND bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
294/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
295/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
296/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
297/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 203031/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
298/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 202431/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
278/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 11)19/12/202319/12/2023Đang hiệu lực
277/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La19/12/202319/12/2023Đang hiệu lực
282/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất; điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất19/12/202319/12/2023Đang hiệu lực
281/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh19/12/202319/12/2023Đang hiệu lực
280/NQ-HĐND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh19/12/202319/12/2023Đang hiệu lực
279/NQ-HĐND về việc bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn ngân sách địa phương thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La19/12/202319/12/2023Đang hiệu lực
70/2023/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La08/12/202301/01/2024Đang hiệu lực
72/2023/NQ-HĐND phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hàng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh08/12/202318/12/2023Đang hiệu lực
73/2023/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung một số điểm tại Khoản 2 Điều 8 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giia đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh Sơn La08/12/202307/01/2024Đang hiệu lực
74/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung công việc cụ thể thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2022/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của HĐND tỉnh08/12/202318/12/2023Đang hiệu lực
276/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè suối Nậm La thành phố Sơn La giai đoạn II (đoạn từ Hồ Tuổi trẻ đến cầu Tông Panh)08/12/202308/12/2023Đang hiệu lực
71/2023/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La08/12/202301/01/2024Đang hiệu lực