"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
51/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La01/01/2022Đang hiệu lực
1776/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản14/09/202314/09/2023Đang hiệu lực
1786/QĐ-UBND Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) thực hiện dự án Nhà ở thương mại và hạ tầng khu đô thị Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La14/09/202314/09/2023Đang hiệu lực
1785/QĐ-UBND Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm hành chính tiểu khu 14 (Lô đất ODB), thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La14/09/202314/09/2023Đang hiệu lực
1748/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Hồng Mậu Sơn La (Trước đây là DNTN Hồng Mậu Sơn La) cho Công ty TNHH MTV Nam Sơn Sơn La thuê đất tại bản Nong Bon, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La11/09/202311/09/2023Đang hiệu lực
27/2023/QĐ-UBND ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sơn La08/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
1726/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch Cung cấp dữ liệu mở trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 202508/09/202308/09/2023Đang hiệu lực
1733/QĐ-UBND Về việc cho phép sử dụng địa danh “Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Dứa Sơn La” cho sản phẩm Dứa của tỉnh Sơn La08/09/202308/09/2023Đang hiệu lực
1734/QĐ-UBND Về việc cho phép sử dụng địa danh “Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mắc ca Sơn La” cho sản phẩm Mắc ca của tỉnh Sơn La08/09/202308/09/2023Đang hiệu lực
1717/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 203007/09/202307/09/2023Đang hiệu lực
1713/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 03 mỏ đá làm nguyên liệu sản xuất cát trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La06/09/202306/09/2023Đang hiệu lực
1694/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) thực hiện dự án Nhà ở thương mại và hạ tầng khu đô thị Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La05/09/202305/09/2023Đang hiệu lực
1695/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư (Chủ đầu tư) thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm hành chính tiểu khu 14 (Lô đất ODB), thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La05/09/202305/09/2023Đang hiệu lực
1650/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Sở Giao thông vận tải quản lý khu đất Nhà hạt Tân Lang tại Km 9+400/ĐT.114 bản Tân Hợp, xã Tân Lang (trước kia là bản Sông Mưa, xã Tân Lang), huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La31/08/202331/08/2023Đang hiệu lực
1651/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh quy định về định mức đất sản xuất để thực hiện Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La31/08/202331/08/2023Đang hiệu lực
1669/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một phần diện tích giao đất, cho thuê đất; chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La31/08/202331/08/2023Đang hiệu lực
1659/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 12 mỏ đất san lấp trên địa bàn các huyện: Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Sông Mã và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La31/08/202331/08/2023Đang hiệu lực
1658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch trong diện tích đầu tư xây dựng công trình Nhà máy gạch Tuynlen Mường Bon tại bản Bon, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La của Công ty cổ phần gạch Mai Sơn (năm 2022)31/08/202331/08/2023Đang hiệu lực
26/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La30/08/202315/09/2023Đang hiệu lực
1636/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch tổ chức xác định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La (lần 2)29/08/202329/08/2023Đang hiệu lực
1633/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023 - 2030.29/08/202329/08/2023Đang hiệu lực
1634/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Sở Giao thông vận tải quản lý khu đất Nhà hạt Tô Múa tại Km23+770/ĐT.101 (Vân Hồ - Mường Tè), (lý trình cũ Km16 + 800/ĐT.101), bản Pàn Ngùa (trước kia là bản Pàn), xã Tô Múa, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La29/08/202329/08/2023Đang hiệu lực
1635/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Sở Giao thông vận tải quản lý khu đất Nhà hạt Mường Bang tại Km33+900/ĐT.114 (lý trình cũ Km37+100/ĐT.114) bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La29/08/202329/08/2023Đang hiệu lực
1583/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La23/08/202323/08/2023Đang hiệu lực
1587/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La.23/08/202323/08/2023Đang hiệu lực
1575/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La22/08/202322/08/2023Đang hiệu lực
1570/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.22/08/202322/08/2023Đang hiệu lực
1490/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND tỉnh Sơn La.10/08/202310/08/2023Đang hiệu lực
1449/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La.07/08/202307/08/2023Đang hiệu lực
25/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Sơn La và quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Sơn La04/08/202316/08/2023Đang hiệu lực