3477
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản thuộc lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tổng số: 3477 văn bản

Quyết định của UBND tỉnh 457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định thành lập tổ phòng chống covid
[ Ban hành: 02/11/2021 ] [ Hiệu lực: 02/11/2021 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2934/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thành lập Hội đồng thẩm định phân loại bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/12/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2860/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số đợt 14 năm 2013
[ Ban hành: 29/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2849/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 29/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2758/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc trợ cấp chế độ một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 20/11/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2761/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chỉ tiêu học sinh tiểu học, trung học cơ sở bán trú năm học 2013 - 2014
[ Ban hành: 20/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2726/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra chống buôn bán hành cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng và các hành vi gian lận thương mại trong dịp cuối năm 2013 và tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 18/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc mua Bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đợt 03, năm 2013
[ Ban hành: 18/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2632/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 14 năm 2013 cho trẻ em dưới 6 tuổi
[ Ban hành: 11/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2621/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, khu công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 08/11/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2621/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Định hướng phát triển thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, khu công nghiệp và bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
[ Ban hành: 08/11/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 25/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 07/11/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2557/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề án "Xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo; phát triển các trường mầm non tư thục tại các địa bàn có điều kiện" tỉnh Sơn La đến năm 2015
[ Ban hành: 31/10/2013 ]
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính
[ Ban hành: 31/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 24/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành quy định phân cấp cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 28/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 23/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2478/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt đề án "Phát triển sản phẩm văn hoá, nghệ thuật tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lịch"
[ Ban hành: 23/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2486/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015} của huyện Mường La
[ Ban hành: 23/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2485/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Mộc Châu
[ Ban hành: 23/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân cấp phê duyệt, quản lý, in ấn, cấp phát thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/10/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2464/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2454/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh về quy trình quản lý, mua thẻ, cấp thẻ BHYT cho người nghèo theo Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 18/10/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2455/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giảm số lượng mua Bảo hiểm y tế quý III năm 2013 đối với trẻ em dưới 6 tuổi
[ Ban hành: 18/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2439/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết Nhà máy kim loại màu Sơn La Bản Sao Tua, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2438/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 17/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2423/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Xoá mù chữ đến năm 2020" của tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/10/2013 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2433/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thành lập hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
[ Ban hành: 16/10/2013 ]
Quyết định của UBND tỉnh 22/2013/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn làm căn cứ hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/10/2013 ]