"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3178 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  1973/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn23/09/202223/09/2022Đang hiệu lực
  1930/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế19/09/202219/09/2022Đang hiệu lực
  1929/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội19/09/202219/09/2022Đang hiệu lực
  1916/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các huyện, thành phố thời điểm tháng 8 năm 202215/09/202215/09/2022Đang hiệu lực
  1909/QĐ-UBND Về việc cho phép sử dụng địa danh “Phù Yên Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.15/09/202215/09/2022Đang hiệu lực
  1882/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La12/09/202212/09/2022Đang hiệu lực
  1880/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Là Ngà để giao cho UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu quản lý tại bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La12/09/202212/09/2022Đang hiệu lực
  25/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La08/09/202220/09/2022Đang hiệu lực
  24/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La06/09/202220/09/2022Đang hiệu lực
  1833/QĐ-UBND Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ06/09/202206/09/2022Đang hiệu lực
  1832/QĐ-UBND Về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.06/09/202206/09/2022Đang hiệu lực
  1829/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội05/09/202205/09/2022Đang hiệu lực
  42/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La31/08/202201/01/2023Chưa hiệu lực
  41/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 202631/08/202201/10/2022Chưa hiệu lực
  39/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập và học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh31/08/202210/09/2022Đang hiệu lực
  23/2022/QĐ-UBND quyết định về việc phân cấp thực hiện thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với công trình, hoạt động trên vùng nước chưa được tổ chức quản lý nhưng có hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh31/08/202215/09/2022Đang hiệu lực
  123/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục dự án kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  122/NQ-HĐND về việc điều chỉnh diện tích, loại đất; điều chỉnh một số thông tin của các dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  121/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 202531/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  120/NQ-HĐND về việc hủy bỏ, dừng thực hiện một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  119/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  118/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến điểm tái định cư Pá Có - Phiêng Khoang, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  117/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Hồ31/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  116/NQ-HĐND về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202631/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  115/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202631/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
  22/2022/QĐ-UBND ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La30/08/202212/09/2022Đang hiệu lực
  1794/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ (lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ30/08/202230/08/2022Đang hiệu lực
  1788/QĐ-UBND Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh (đợt mưa, lũ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022).30/08/202230/08/2022Đang hiệu lực
  1786/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sơn La30/08/202230/08/2022Đang hiệu lực
  98/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 202229/08/202229/08/2022Đang hiệu lực