"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2714 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  2578/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông26/11/202026/11/2020Đang hiệu lực
  2577/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, Lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội26/11/202026/11/2020Đang hiệu lực
  2481/QĐ-UBND Phân loại bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh18/11/202018/11/2020Đang hiệu lực
  2421/QĐ-UBND Về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 202105/11/202005/11/2020Đang hiệu lực
  2414/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương05/11/202005/11/2020Đang hiệu lực
  2409/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021 - 2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La05/11/202005/11/2020Đang hiệu lực
  2405/QĐ-UBND Về hủy kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hồ tuổi trẻ04/11/202004/11/2020Đang hiệu lực
  233/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  230/NQ-HĐND Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  229/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  228/NQ-HĐND Về việc bầu Trưởng ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh kjas XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  227/NQ-HĐND Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  226/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  225/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  224/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, Nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  223/NQ-HĐND Về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  222/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 202130/10/202030/10/2020Đang hiệu lực
  2350/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La28/10/202028/10/2020Đang hiệu lực
  2348/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực Lâm nghiệp, Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường28/10/202028/10/2020Đang hiệu lực
  2347/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực Lâm nghiệp28/10/202028/10/2020Đang hiệu lực
  2322/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông bản văn hóa dân tộc Thái Chiêng Đi, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La26/10/202026/10/2020Đang hiệu lực
  2314/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2313/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp TH Nà Nghịu, huyện sông Mã22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2312/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú trường TH-THCS Mường Trai, huyện Mường La22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2311/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp khu nội trú trường TH -THCS Tô Múa, huyện Vân Hồ22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2310/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp Trường TH-THCS Chiềng Dong, huyện Mai Sơn22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp, khu nội trú Trường TH-THCS É Tòng22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2308/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn-nhà bếp, khu nội trú trường TH-THCS Quy Hướng, huyện Mộc Châu22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2307/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú trường THCS Chiềng Khoong, huyện sông Mã22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực
  2306/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà ăn - nhà bếp, khu nội trú trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Xím Vàng, huyện Bắc Yên22/10/202022/10/2020Đang hiệu lực