"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3032 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  01/2022/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 202414/01/202214/01/2022Đang hiệu lực
  03/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 202213/01/202213/01/2022Đang hiệu lực
  30/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội07/01/202207/01/2022Đang hiệu lực
  02/CT-UBND Về tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đắn Nhâm Dần năm 202206/01/202206/01/2022Đang hiệu lực
  01/CT-UBND Phát động phong trào thi đua năm 202206/01/202206/01/2022Đang hiệu lực
  3311/QĐ-UBND Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia đợt 1 năm học 2021- 202231/12/202131/12/2021Đang hiệu lực
  3305/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông31/12/202131/12/2021Đang hiệu lực
  52/2021/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.30/12/202110/01/2022Đang hiệu lực
  51/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La30/12/202115/01/2022Đang hiệu lực
  3301/QĐ-UBND Về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La30/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  3294/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 202230/12/202130/12/2021Đang hiệu lực
  3279/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.29/12/202129/12/2021Đang hiệu lực
  3278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 203529/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  3246/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 1 năm 202228/12/202128/12/2021Đang hiệu lực
  05/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La24/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  04/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La24/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  03/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La24/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  02/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La24/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  01/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La24/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  3204/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 202122/12/202122/12/2021Đang hiệu lực
  3203/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 202122/12/202122/12/2021Đang hiệu lực
  3202/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 202122/12/202122/12/2021Đang hiệu lực
  3201/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 202122/12/202122/12/2021Đang hiệu lực
  3200/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới năm 202122/12/202122/12/2021Đang hiệu lực
  3199/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 202122/12/202122/12/2021Đang hiệu lực
  50/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La21/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  49/2021/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La20/12/202101/01/2022Đang hiệu lực
  3088/QĐ-UBND Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.09/12/202109/12/2021Đang hiệu lực
  3006/QĐ-UBND Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.07/12/202107/12/2021Đang hiệu lực
  3005/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý.07/12/202107/12/2021Đang hiệu lực