"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3113 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  1278/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn quản lý28/06/202228/06/2022Đang hiệu lực
  1259/QĐ-UBND Về việc cho phép lập Quy hoạch chung đô thị Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến năm 204027/06/202227/06/2022Đang hiệu lực
  1258/QĐ-UBND Về việc cho phép lập 02 đồ án quy hoạch phân khu thuộc Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 203027/06/202227/06/2022Đang hiệu lực
  1223/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới đầu tuyến tránh Quốc lộ 6, thành phố Sơn La17/06/202217/06/2022Đang hiệu lực
  1220/QĐ-UBND Về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Sơn La17/06/202217/06/2022Đang hiệu lực
  837/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn16/06/202216/06/2022Đang hiệu lực
  1216/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán thực hiện Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Sở Xây dựng16/06/202216/06/2022Đang hiệu lực
  978/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 202502/06/202202/06/2022Đang hiệu lực
  942/QĐ-UBND Thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Sơn La30/05/202230/05/2022Đang hiệu lực
  929/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực bưu chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông26/05/202201/06/2022Đang hiệu lực
  896/QĐ-UBND Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp20/05/202220/05/2022Đang hiệu lực
  857/QĐ-UBND Về việc cho phép đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Sơn La và phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh18/05/202218/05/2022Đang hiệu lực
  847/QĐ-UBND Về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh17/05/202217/05/2022Đang hiệu lực
  826/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  825/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  824/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  822/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  821/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  820/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  86/NQ-HĐND Chấp nhận việc xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202610/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  728/QĐ-UBND Về việc giải thể Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.28/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
  727/QĐ-UBND Về việc thành lập Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.28/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
  720/QĐ-UBND Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ26/04/202226/04/2022Đang hiệu lực
  713/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.26/04/202226/04/2022Đang hiệu lực
  699/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tụa hành chính thay thế (lĩnh vực Điện lực; Lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương 22/04/202222/04/2022Đang hiệu lực
  692/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.21/04/202221/04/2022Đang hiệu lực
  691/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng21/04/202221/04/2022Đang hiệu lực
  684/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La.21/04/202221/04/2022Đang hiệu lực
  661/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202218/04/202218/04/2022Đang hiệu lực
  658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến năm 204018/04/202218/04/2022Đang hiệu lực