"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3156 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  1542/QĐ-UBND Về việc Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố29/07/202229/07/2022Đang hiệu lực
  1501/QĐ-UBND Về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ xảy ra vào tháng 7 năm 2022 làm ảnh hưởng, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La26/07/202226/07/2022Đang hiệu lực
  1468/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Giáo dục trung học); sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý của danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực Thi, tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.21/07/202221/07/2022Đang hiệu lực
  1457/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La20/07/202220/07/2022Đang hiệu lực
  1456/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.20/07/202220/07/2022Đang hiệu lực
  1434/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La.18/07/202218/07/2022Đang hiệu lực
  1433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 204015/07/202215/07/2022Đang hiệu lực
  1431/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phân loại hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La15/07/202215/07/2022Đang hiệu lực
  1426/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.15/07/202215/07/2022Đang hiệu lực
  38/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La14/07/202201/08/2022Đang hiệu lực
  37/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La14/07/202201/08/2022Đang hiệu lực
  36/2022/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với tổ Covid-19 cộng động tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La14/07/202201/08/2022Đang hiệu lực
  1414/QĐ-UBND Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt mưa, lũ tháng 6 năm 2022).14/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  112/NQ-HĐND về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202614/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  111/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202314/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  110/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia14/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  109/NQ-HĐND chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn huyện Bắc Yên, Mường La và huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La14/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  108/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí14/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  107/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương năm 202114/07/202214/07/2022Đang hiệu lực
  99/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 205013/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  98/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202213/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  97/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025"13/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  96/NQ-HĐND về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202313/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  95/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 5)13/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  94/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 4)13/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  93/NQ-HĐND về kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2016 - 202013/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  92/NQ-HĐND thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh13/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  91/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202613/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  90/NQ-HĐND về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 202613/07/202213/07/2022Đang hiệu lực
  35/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh13/07/202223/07/2022Đang hiệu lực