"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3014 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  2968/QĐ-UBND Về việc nâng hạng đối với Bệnh viện Y Dược cổ truyền.02/12/202102/12/2021Đang hiệu lực
  2951/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025.01/12/202101/12/2021Đang hiệu lực
  2917/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La năm 202126/11/202126/11/2021Đang hiệu lực
  2862/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La.22/11/202122/11/2021Đang hiệu lực
  2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.22/11/202122/11/2021Đang hiệu lực
  43/2021/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La.19/11/202105/12/2021Đang hiệu lực
  40/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  39/NQ-HĐND Về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  38/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  2849/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  2840/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ.19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  17/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh SƠn La có tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  16/2021/NQ-HĐND Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  15/2021/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định tiêu thức phàn công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  14/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phàn cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  13/2021/NQ-HĐND Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phàn bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 202219/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  12/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-202519/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
  2832/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Yên.18/11/202118/11/2021Đang hiệu lực
  2830/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh.18/11/202118/11/2021Đang hiệu lực
  2828/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm y tế huyện Mộc Châu.18/11/202118/11/2021Đang hiệu lực
  42/2021/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chi tiết nội dung được quy định tại một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.17/11/202130/11/2021Đang hiệu lực
  2792/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân cấp cơ quan quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.15/11/202115/11/2021Đang hiệu lực
  2768/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương.11/11/202111/11/2021Đang hiệu lực
  2698/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.05/11/202105/11/2021Đang hiệu lực
  2677/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số nội dung tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La.03/11/202103/11/2021Đang hiệu lực
  37/NĐ-HĐND Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh01/11/202101/11/2021Đang hiệu lực
  36/NĐ-HĐND Hủy bỏ danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết01/11/202101/11/2021Đang hiệu lực
  35/NĐ-HĐND Thông qua danh mục điều chỉnh; bổ sung diện tích; điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết01/11/202101/11/2021Đang hiệu lực
  34/NĐ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh01/11/202101/11/2021Đang hiệu lực
  33/NĐ-HĐND Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh01/11/202101/11/2021Đang hiệu lực