"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3118 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  839/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định16/05/202216/05/2022Đang hiệu lực
  825/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  824/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  822/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  821/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  820/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
  17/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.11/05/202201/06/2022Chưa hiệu lực
  85/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  84/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện năm 2022; hủy bỏ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung địa điểm thực hiện, diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  83/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  82/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 204510/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  81/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  80/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  79/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, năm 2022 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 4)10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
  30/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La10/05/202220/05/2022Đang hiệu lực
  16/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Sơn La04/05/202216/05/2022Đang hiệu lực
  728/QĐ-UBND Về việc giải thể Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.28/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
  727/QĐ-UBND Về việc thành lập Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu.28/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
  720/QĐ-UBND Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ26/04/202226/04/2022Đang hiệu lực
  713/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.26/04/202226/04/2022Đang hiệu lực
  15/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương26/04/202209/05/2022Đang hiệu lực
  14/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính26/04/202209/05/2022Đang hiệu lực
  699/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tụa hành chính thay thế (lĩnh vực Điện lực; Lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương 22/04/202222/04/2022Đang hiệu lực
  692/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.21/04/202221/04/2022Đang hiệu lực
  691/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng21/04/202221/04/2022Đang hiệu lực
  684/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La.21/04/202221/04/2022Đang hiệu lực
  13/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cụ thể về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La20/04/202209/05/2022Đang hiệu lực
  661/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 202218/04/202218/04/2022Đang hiệu lực
  658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới và biển panô công bố quy hoạch thuộc dự án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Chiềng Khương, huyện Sông Mã đến năm 204018/04/202218/04/2022Đang hiệu lực
  657/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016 - 2025 định hướng đến năm 2030 (Lô CCC3, SKC10, BDX2, CXC10)18/04/202218/04/2022Đang hiệu lực