"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2925 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  1802/QĐ-UBND Về việc giải thể Ban quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Sơn La.26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
  24/CT-UBND Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-1924/07/202124/07/2021Đang hiệu lực
  1795/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.23/07/202123/07/2021Đang hiệu lực
  1731/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Sơn La thực hiện.19/07/202119/07/2021Đang hiệu lực
  1715/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La16/07/202116/07/2021Đang hiệu lực
  1714/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.16/07/202116/07/2021Đang hiệu lực
  1707/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.14/07/202114/07/2021Đang hiệu lực
  1645/QĐ-UBND Về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực năng lượng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương.12/07/202112/07/2021Đang hiệu lực
  40/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202009/07/202109/07/2021Đang hiệu lực
  1614/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.09/07/202109/07/2021Đang hiệu lực
  43/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 202608/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
  42/NQ-HĐND Ban hành nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-202608/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
  41/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021-202608/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
  13/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La.08/07/202115/07/2021Đang hiệu lực
  1601/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực
  1600/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực
  22/CT-UBND Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.05/07/202105/07/2021Đang hiệu lực
  1862/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Thuận Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202602/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
  1515/QĐ-UBND Quyết định quy định về tiêu chí và quy trình xác định chỉ số CCHC năm 2021 các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố29/06/202129/06/2021Đang hiệu lực
  1507/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa và mua sắm doanh cụ nhà làm việc Hậu cần kỹ thuật29/06/202129/06/2021Đang hiệu lực
  1456/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 của tỉnh Sơn La25/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  11/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  09/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  08/NQ-HĐND Về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  07/NQ-HĐND Về việc bầu Hội thẩm Tòa án ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  06/NQ-HĐND Về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  05/NQ-HĐND Về việc bầu chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-202625/06/202125/06/2021Đang hiệu lực
  1435/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế24/06/202124/06/2021Đang hiệu lực