"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1229 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  10/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục 17/09/202017/09/2020Đang hiệu lực
  140/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh03/09/202015/09/2020Đang hiệu lực
  139/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sang năm 202103/09/202001/01/2021Chưa có hiệu lực
  126/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số Nghị quyết của HDND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 202003/09/202003/09/2020Đang hiệu lực
  125/NQ-HĐND về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 202103/09/202003/09/2020Đang hiệu lực
  40/2020/QĐ-UBND ban hành danh mục vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh và chi phí vận chuyển 1 mét khối nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến trung tâm các xã có bản đặc biệt khó khăn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh01/09/202015/09/2020Đang hiệu lực
  39/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La01/09/202015/09/2020Đang hiệu lực
  2031/QĐ-UBND sửa đổi nội dung tiêu chí số 8 - Thu nhập của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La01/09/202001/09/2020Đang hiệu lực
  1905/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 203001/09/202001/09/2020Đang hiệu lực
  38/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La27/08/202005/09/2020Đang hiệu lực
  1869/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa bàn tỉnh Sơn La 26/08/202026/08/2020Đang hiệu lực
  37/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La18/08/202030/08/2020Đang hiệu lực
  36/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La12/08/202025/08/2020Đang hiệu lực
  214/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08-12-2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 203031/07/202031/07/2020Đang hiệu lực
  213/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 203031/07/202031/07/2020Đang hiệu lực
  212/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh 31/07/202031/07/2020Đang hiệu lực
  1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Ứng phó mưa lớn, lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh Sơn La31/07/202031/07/2020Đang hiệu lực
  137/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ31/07/202001/09/2020Đang hiệu lực
  136/2020/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La31/07/202001/01/2021Chưa có hiệu lực
  135/2020/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh31/07/202010/08/2020Đang hiệu lực
  138/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22-3-2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 31/07/202015/08/2020Đang hiệu lực
  35/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước20/07/202031/07/2020Đang hiệu lực
  34/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước20/07/202001/08/2020Đang hiệu lực
  33/2020/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La14/07/202001/08/2020Đang hiệu lực
  32/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La08/07/202020/07/2020Đang hiệu lực
  31/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 22 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La03/07/202015/07/2020Đang hiệu lực
  30/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La02/07/202015/07/2020Đang hiệu lực
  29/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La02/07/202014/07/2020Đang hiệu lực
  28/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La02/07/202015/07/2020Đang hiệu lực
  1383/QĐ-UBND ban hành định hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La02/07/202002/07/2020Đang hiệu lực