"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3210 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  2562/QĐ-UBND Về việc trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ08/12/202208/12/2022Đang hiệu lực
  2557/QĐ-UBND Về việc quy định một số nội dung về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Sơn La.08/12/202208/12/2022Đang hiệu lực
  16/CT-UBND về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão08/12/202208/12/2022Đang hiệu lực
  2540/QĐ-UBND Về việc quy định một số nội dung về việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Sơn La.07/12/202207/12/2022Đang hiệu lực
  15/Ct-UBND về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 202307/12/202207/12/2022Đang hiệu lực
  39/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý về hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La30/11/202212/12/2022Chưa hiệu lực
  2507/QĐ-UBND phân loại thôn, bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La30/11/202201/01/2023Chưa hiệu lực
  38/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 29/11/202212/12/2022Chưa hiệu lực
  03/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Châu29/11/202206/12/2022Đang hiệu lực
  37/2022/QĐ-UBND vê việcđiều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La 28/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
  2488/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.28/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
  36/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và Tổ giúp việc của các Hội đồng25/11/202225/11/2022Đang hiệu lực
  2475/QĐ-UBND ban hành danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La24/11/202224/11/2022Đang hiệu lực
  2457/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 202221/11/202221/11/2022Đang hiệu lực
  35/2022/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh quy định mức trích và phân bổ kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La20/11/202220/11/2022Đang hiệu lực
  34/2022/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024 quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 (được bổ sung tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh) 20/11/202220/11/2022Đang hiệu lực
  2423/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 202318/11/202218/11/2022Đang hiệu lực
  2420/QĐ-UBND Về việc thu hồi và huỷ bỏ Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần lương thực Sơn La để giao cho UBND huyện Mường La quản lý theo quy hoạch18/11/202218/11/2022Đang hiệu lực
  2406/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đề án xã hội hoá đầu tư, khai thác Cảng hàng không Nà Sản16/11/202216/11/2022Đang hiệu lực
  2354/QĐ-UBND Về việc sửa đổi một số nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La10/11/202210/11/2022Đang hiệu lực
  2338/QĐ-UBND Về việc thay đổi Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính09/11/202209/11/2022Đang hiệu lực
  2328/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần may DNN để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La quản lý09/11/202209/11/2022Đang hiệu lực
  2316/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác điểm mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La08/11/202208/11/2022Đang hiệu lực
  2310/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp); bãi bỏ một số danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Lĩnh vực Quản lý giá, Tài chính doanh nghiệp) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính07/11/202207/11/2022Đang hiệu lực
  2284/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn03/11/202203/11/2022Đang hiệu lực
  2247/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức Sở Khoa học và Công nghệ28/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
  2229/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La 27/10/202227/10/2022Đang hiệu lực
  2220/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội25/10/202225/10/2022Đang hiệu lực
  2216/QĐ-UBND Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non, tiểu học và trung và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia đợt 3 năm học 2021 - 202225/10/202225/10/2022Đang hiệu lực
  2209/QĐ-UBND Về việc cho phép áp dụng trình tự rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định của UBND tỉnh về bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh quy định Bảng giá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 202424/10/202224/10/2022Đang hiệu lực