"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
Quyết định của UBND tỉnh 15/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 12/6/2018 ] [ Hiệu lực: 01/7/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 14/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối vớl Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/6/2018 ] [ Hiệu lực: 25/6/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1323/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung 05 điểm mỏ cát trên sông Đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 08/6/2018 ] [ Hiệu lực: 08/6/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 13/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố
[ Ban hành: 04/6/2018 ] [ Hiệu lực: 20/6/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1266/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí thuộc ngân sách cấp tỉnh
[ Ban hành: 01/6/2018 ] [ Hiệu lực: 01/6/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1162/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất Sở ngoại vụ tại tổ 1, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để giao cho Báo Nhân dân sử dụng làm cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Sơn La
[ Ban hành: 24/5/2018 ] [ Hiệu lực: 24/5/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1153/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung 05 điểm mỏ cát trên sông Đà thuộc địa phận các huyện Mai Sơn, Bắc Yên vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 23/5/2018 ] [ Hiệu lực: 23/5/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1141/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại bản Ca Láp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La" (trữ lượng tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2018)
[ Ban hành: 22/5/2018 ] [ Hiệu lực: 22/5/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1120/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc
[ Ban hành: 18/5/2018 ] [ Hiệu lực: 18/5/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt giấ đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng ao cá Bác Hồ, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 18/5/2018 ] [ Hiệu lực: 18/5/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 1123/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Nậm Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai và xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 18/5/2018 ] [ Hiệu lực: 18/5/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 1102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/5/2018 ] [ Hiệu lực: 16/5/2018 ]