"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh Trung tâm Thông tin HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế

Nghị quyết của HĐND huyện 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Hiệu lực: 20/12/2016 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 02/2016/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
[ Hiệu lực: 01/01/2017 ]
, [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
,
[ Hiệu lực: 19/7/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2018 - 2019
Quyết định của UBND tỉnh 39/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/11/2018 ] [ Hiệu lực: 16/11/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 38/2018/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 02/11/2018 ] [ Hiệu lực: 17/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2706/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/10/2018 ] [ Hiệu lực: 10/11/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2706/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 31/10/2018 ] [ Hiệu lực: 31/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2611/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo thủy lợi Mó Tu, Bản Giáo, xã Huy Tân, huyện Phù Yên
[ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2612/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cắm mốc ranh giới ba loại rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Sơn La năm 2017
[ Ban hành: 24/10/2018 ] [ Hiệu lực: 24/10/2018 ]
Quyết định của UBND tỉnh 2589/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thu hồi đất của UBND thị trấn Mộc Châu khu đất Bến xe tĩnh chợ Mộc Châu tại Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu quản lý theo quy hoạch
[ Ban hành: 23/10/2018 ] [ Hiệu lực: 23/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2581/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị tại bản Buổn, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2580/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị tại bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 2578/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư thương mại suối Nậm La – Lô số 5, thành phố Sơn La
[ Ban hành: 22/10/2018 ] [ Hiệu lực: 22/10/2018 ]