"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 4562 văn bản
  Quyết định của UBND tỉnh 09/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 01/4/2020 ] [ Hiệu lực: 15/4/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 08/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2003/QĐ-UBND ngày 09/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chữa trị, giáo dục cho người nghiện ma túy ở cơ sở Giáo dục - Lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 31/3/2020 ] [ Hiệu lực: 15/4/2020 ]
  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  [ Ban hành: 31/3/2020 ] [ Hiệu lực: 31/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 483/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt hình thức, kế hoạch và dự toán kinh phí tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng nhà vệ sinh công cộng thuộc Khu vực Quảng trường, Tượng đài Bác Hồ
  [ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 482/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án số 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ thành phố Sơn La
  [ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 481/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự án xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 480/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2020 và ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19
  [ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 479/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp xã lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 13/3/2020 ] [ Hiệu lực: 13/3/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 469/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 28/2004/CT-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 12/3/2020 ] [ Hiệu lực: 12/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 456/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa một số phòng, khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 443/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà vệ sinh trường học xã Huy Tường, huyện Phù Yên
  [ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và một số hạng mục nhà A5 Trường Chính trị, tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 09/3/2020 ] [ Hiệu lực: 09/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 421/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La
  [ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 416/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
  [ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 414/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 05/3/2020 ] [ Hiệu lực: 05/3/2020 ]
  Quyết định của UBND tỉnh 367/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 189/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 188/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 187/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc bầu Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách Ban kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
  Nghị quyết của HĐND tỉnh 186/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  [ Ban hành: 28/02/2020 ] [ Hiệu lực: 28/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 293/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất cho Trường PTDTNT, THCS, THPT huyện Mộc Châu
  [ Ban hành: 18/02/2020 ] [ Hiệu lực: 18/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
  [ Ban hành: 07/02/2020 ] [ Hiệu lực: 07/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 209/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019
  [ Ban hành: 04/02/2020 ] [ Hiệu lực: 04/02/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 57/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm y tế huyện Mai Sơn
  [ Ban hành: 09/01/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 52/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 43/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
  [ Ban hành: 08/01/2020 ] [ Hiệu lực: 08/01/2020 ]
  Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 3267/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
  Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07 – Lập hồ sơ xin phép xả thải thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu (Thay thế Quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 27.12.2019)
  [ Ban hành: 31/12/2019 ] [ Hiệu lực: 31/12/2019 ]