"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 3898 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  915/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu để thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đợt 2)20/05/202420/05/2024Đang hiệu lực
  914/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (đợt 2)20/05/202420/05/2024Đang hiệu lực
  902/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn, vệ sinh lao động năm 202418/05/202418/05/2024Đang hiệu lực
  895/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn17/05/202417/05/2024Đang hiệu lực
  08/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La17/05/202430/05/2024Chưa hiệu lực
  879/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 202416/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  878/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước và Hội đồng thẩm định kịch bản phim tài liệu và khoa học sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-202616/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  82/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ túi y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La16/05/202401/06/2024Chưa hiệu lực
  328/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  327/NQ-HĐND về số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12-16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  326/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  325/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 và Tiểu dự án 2, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  324.NQ-HĐND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13)16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  323/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2 + 327 m - Km 7 + 527 m), thành phố Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  322/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  321/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  320/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án di chuyển đường dây 110kV Mộc Châu - Mai Châu, Hòa Bình16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  319/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
  876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt khu vực dự án Nhà máy thủy điện Mường Lầm vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Sơn La15/05/202415/05/2024Đang hiệu lực
  874/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chung Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 203515/05/202415/05/2024Đang hiệu lực
  864/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2025)14/05/202414/05/2024Đang hiệu lực
  862/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (Khu vực Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cũ)14/05/202413/05/2024Đang hiệu lực
  856/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch13/05/202413/05/2024Đang hiệu lực
  850/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục sản phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm ưu tiên lựa chọn tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử của tỉnh Sơn La năm 202410/05/202410/05/2024Đang hiệu lực
  848/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tên quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 và Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La10/05/202410/05/2024Đang hiệu lực
  839/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND tỉnh Sơn La cấp cho Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh (nay là Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh) theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 04/4/2014.09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
  838/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
  829/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chủ đề gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Sơn La, năm 202408/05/202408/05/2024Đang hiệu lực
  824/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn06/05/202406/05/2024Đang hiệu lực
  820/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ đoạn Km10-Km13 (xã Co Mạ, Co Tòng) và xử lý điểm nguy cơ mất ATGT tại Km11+500-Km11+850 trên ĐT.108 (Co Mạ - Bó Sinh), ĐT.10805/05/202405/05/2024Đang hiệu lực