"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
2968/QĐ-UBND Về việc nâng hạng đối với Bệnh viện Y Dược cổ truyền.02/12/202102/12/2021Đang hiệu lực
2951/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2025.01/12/202101/12/2021Đang hiệu lực
2917/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La năm 202126/11/202126/11/2021Đang hiệu lực
2862/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La.22/11/202122/11/2021Đang hiệu lực
2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.22/11/202122/11/2021Đang hiệu lực
2840/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ.19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
2849/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
43/2021/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La.19/11/202105/12/2021Đang hiệu lực
12/2021/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-202519/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
13/2021/NQ-HĐND Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phàn bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 202219/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
14/2021/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về phàn cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Nghị quyết số 118/2019/NQHĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh Sơn La19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
15/2021/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định tiêu thức phàn công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
16/2021/NQ-HĐND Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
17/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh SƠn La có tác phẩm đạt giải thưởng cấp khu vực, quốc gia và quốc tế19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực
38/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La19/11/202119/11/2021Đang hiệu lực