"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
51/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La01/01/2022Đang hiệu lực
811/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Sơn La
62/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.01/08/2023Đang hiệu lực
2018/QĐ-UBND
914/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (đợt 2)20/05/202420/05/2024Đang hiệu lực
915/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu để thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng khu tái định cư tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đợt 2)20/05/202420/05/2024Đang hiệu lực
902/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn, vệ sinh lao động năm 202418/05/202418/05/2024Đang hiệu lực
895/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn17/05/202417/05/2024Đang hiệu lực
08/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La17/05/202430/05/2024Chưa hiệu lực
82/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ túi y tế cho các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La16/05/202401/06/2024Chưa hiệu lực
879/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 202416/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
878/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước và Hội đồng thẩm định kịch bản phim tài liệu và khoa học sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-202616/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
321/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
322/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực
323/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần (đoạn Km 2 + 327 m - Km 7 + 527 m), thành phố Sơn La16/05/202416/05/2024Đang hiệu lực