"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
51/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La01/01/2022Đang hiệu lực
839/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định16/05/202216/05/2022Đang hiệu lực
820/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
821/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
822/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
824/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
825/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La13/05/202213/05/2022Đang hiệu lực
17/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.11/05/202201/06/2022Chưa hiệu lực
79/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, năm 2022 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh (đợt 4)10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
80/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
81/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
82/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 204510/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
83/NQ-HĐND về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
84/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện năm 2022; hủy bỏ việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung địa điểm thực hiện, diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực
85/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND tỉnh10/05/202210/05/2022Đang hiệu lực