"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
51/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La01/01/2022Đang hiệu lực
811/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Sơn La
62/2023/NQ-HĐND Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.01/08/2023Đang hiệu lực
28/2023/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La02/10/202315/10/2023Chưa hiệu lực
29/2023/QĐ-UBND ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La02/10/202325/10/2023Chưa hiệu lực
1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro, dụng cụ y tế năm 2023-2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu.02/10/202302/10/2023Đang hiệu lực
1966/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 203030/09/202330/09/2023Đang hiệu lực
1940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2025; lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 và năm 2024.29/09/202329/09/2023Đang hiệu lực
1924/QĐ-UBND về việc công bố, bãi bỏ danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn28/09/202328/09/2023Đang hiệu lực
1938/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La28/09/202328/09/2023Đang hiệu lực
1939/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La28/09/202328/09/2023Đang hiệu lực
1905/QĐ-UBND Về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La khu đất tại tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La27/09/202327/09/2023Đang hiệu lực
1909/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn thuộc Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La27/09/202327/09/2023Đang hiệu lực
1900/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty cổ phần chế biến cà phê Sơn La thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến cà phê Sơn La tại bản Thống Nhất, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La26/09/202326/09/2023Đang hiệu lực
1878/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới, biển pa nô công khai Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La25/09/202325/09/2023Đang hiệu lực