"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1802/QĐ-UBND Về việc giải thể Ban quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững tỉnh Sơn La.26/07/202126/07/2021Đang hiệu lực
24/CT-UBND Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-1924/07/202124/07/2021Đang hiệu lực
1795/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.23/07/202123/07/2021Đang hiệu lực
1731/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKT công trình thủy lợi Sơn La thực hiện.19/07/202119/07/2021Đang hiệu lực
1715/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La16/07/202116/07/2021Đang hiệu lực
1714/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.16/07/202116/07/2021Đang hiệu lực
1707/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.14/07/202114/07/2021Đang hiệu lực
1645/QĐ-UBND Về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính (Lĩnh vực năng lượng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương.12/07/202112/07/2021Đang hiệu lực
1614/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp, công chứng thuộc phạm vu chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.09/07/202109/07/2021Đang hiệu lực
40/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 202009/07/202109/07/2021Đang hiệu lực
13/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La.08/07/202115/07/2021Đang hiệu lực
41/NQ-HĐND Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021-202608/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
42/NQ-HĐND Ban hành nội quy kỳ họp HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-202608/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
43/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 202608/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
1600/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.07/07/202107/07/2021Đang hiệu lực