"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Sông Mã ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
13/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
15/NQ-HĐND Về việc bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
16/NQ-HĐND Về việc quyết định số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
18/NQ-HĐND Về việc bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
19/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
20/NQ-HĐND Về việc bầu Hội thẩm nhân dân huyện Sông Mã nhiệm kỳ 2021-202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
21/NQ-HĐND Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương23/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
22/NQ-HĐND Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn tiết kiệm chi ngân sách huyện23/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
23/NQ-HĐND Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn tiết kiệm chi ngân sách huyện23/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
24/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202623/06/202123/06/2021Đang hiệu lực
11/NQ-HĐND Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202118/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
12/NQ-HĐND Thông qua những nội dung do Thường trực HĐND huyện đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp theo đề nghị của UBND huyện18/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
13/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2020 của HĐND huyện18/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
14/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202018/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
15/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia18/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
16/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sông Mã năm 202018/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
17/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách các xã, thị trấn năm 202018/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
18/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 202018/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
19/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Sông Mã18/12/201918/12/2019Đang hiệu lực
09/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202117/12/201917/12/2019Đang hiệu lực
10/NQ-HĐND Về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 202117/12/201917/12/2019Đang hiệu lực
09/2015/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Mã 5 năm 2016 - 202018/12/201525/12/2015Đang hiệu lực
10/2015/NQ-HĐND Thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Sông Mã năm 201618/12/201525/12/2015Đang hiệu lực
83/NQ-HĐND Thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả giải quyết những nội dung do UBND huyện trình giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ 10 và thứ 11) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện18/12/201518/12/2015Đang hiệu lực
84/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2004/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2004 của HĐND huyện Sông Mã về thông qua Đề án đặt tên đường đô thị, thị trấn Sông Mã18/12/201518/12/2015Đang hiệu lực
88/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sông Mã giai đoạn 2016 - 202018/12/201518/12/2015Đang hiệu lực
87/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 201618/12/201518/12/2015Đang hiệu lực
86/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 201618/12/201518/12/2015Đang hiệu lực
85/NQ-HĐND Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Sông Mã năm 201618/12/201518/12/2015Đang hiệu lực