"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do UBND huyện Mộc Châu ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
13/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Mộc Châu khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 202110/09/2016
09/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Mộc Châu 05/05/201612/05/2016Đang hiệu lực
01/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu10/01/201417/01/2014Đang hiệu lực
329/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Mộc Châu09/08/2012
736/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu Khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 28/07/2011
02/QĐ-UBND

Về việc quy định chi tiết bậc thuế theo vị trí đất để áp dụng tính thu thuế nhà, đất trên địa bàn huyện Mộc Châu

 

04/01/2008
04/2007/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

15/03/200706/10/2017Đang hiệu lực