"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND Tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND tỉnh 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 30/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân bổ dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, bổ sung năm 2021
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 30/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 30/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 30/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 283/NQ-HĐND ngày 26/5/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La giai đoạn 2018-2025
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 30/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 08/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
[ Ban hành: 30/09/2021 ] [ Hiệu lực: 01/10/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 03/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 04/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 05/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 06/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kéo dài thời hạn áp dụng đối với 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đến hết năm học 2021 - 2022
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 01/09/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 07/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chính sách hỗ trợ thiệt hại do động vật hoang dã gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 11/08/2021 ] [ Hiệu lực: 21/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 01/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 20/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 02/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 20/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ hop thứ 15; việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XIV
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ Kỳ họp thứ nhất đến Kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 (Đợt 2)
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, năm 2020 và năm 2021, phân bổ chi tiết một số vốn ngân sách địa phương còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khung công nghiệp Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngay 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
hủy bỏ việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 10/08/2021 ] [ Hiệu lực: 10/08/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 01/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 02/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]
Nghị quyết của HĐND tỉnh 05/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 25/06/2021 ] [ Hiệu lực: 25/06/2021 ]