"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản do HĐND huyện Mai Sơn ban hành
Tổng số: văn bản

Nghị quyết của HĐND huyện 41/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn Năm 2020
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 38/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 39/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2020
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 40/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 42/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2020
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 43/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2019 (lần 4)
[ Ban hành: 20/12/2019 ] [ Hiệu lực: 20/12/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 08/11/2019 ] [ Hiệu lực: 08/11/2019 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 20/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua các nội dung do UBND huyện trình từ sau kỳ họp thứ sáu đến trước kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 21/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 22/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2018 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 23/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2018 - 2020
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 24/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 25/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 26/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2019
[ Ban hành: 13/12/2018 ] [ Hiệu lực: 13/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 12/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sáp nhập Ban Dân tộc vào Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 13/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban, Phó Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 14/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 15/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 16/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua danh sách những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu được lấy phiếu tín nhiệm, không được lấy phiếu tín nhiệm
[ Ban hành: 12/12/2018 ] [ Hiệu lực: 12/12/2018 ]
Nghị quyết của HĐND huyện 17/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (kỳ họp thứ tư và thứ năm) thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
[ Ban hành: 13/12/2017 ] [ Hiệu lực: 13/12/2017 ]