"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Chỉ thị của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Chỉ thị của UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 06/07/2023 ] [ Hiệu lực: 06/07/2023 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025
[ Ban hành: 03/06/2022 ] [ Hiệu lực: 03/06/2022 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 36/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước
[ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 35/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 34/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 08/12/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 31/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
[ Ban hành: 05/11/2021 ] [ Hiệu lực: 05/11/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 26/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 của Chính phủ
[ Ban hành: 23/08/2021 ] [ Hiệu lực: 23/08/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 21/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 04/06/2021 ] [ Hiệu lực: 04/06/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 17/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
[ Ban hành: 19/05/2021 ] [ Hiệu lực: 19/05/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 15/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 30/03/2021 ] [ Hiệu lực: 30/03/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021
[ Ban hành: 25/02/2021 ] [ Hiệu lực: 25/02/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/02/2021 ] [ Hiệu lực: 25/02/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 25/01/2021 ] [ Hiệu lực: 25/01/2021 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội
[ Ban hành: 15/05/2020 ] [ Hiệu lực: 15/05/2020 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
[ Ban hành: 21/04/2019 ] [ Hiệu lực: 21/04/2019 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành
[ Ban hành: 14/09/2018 ] [ Hiệu lực: 14/09/2018 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
[ Ban hành: 24/01/2018 ] [ Hiệu lực: 24/01/2018 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
[ Ban hành: 24/10/2017 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
[ Ban hành: 16/08/2017 ] [ Hiệu lực: 16/08/2017 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/04/2015 ] [ Hiệu lực: 16/04/2015 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu
[ Ban hành: 10/04/2015 ] [ Hiệu lực: 10/04/2015 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
[ Ban hành: 01/01/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2015 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2015
[ Ban hành: 04/12/2014 ] [ Hiệu lực: 04/12/2014 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013
[ Ban hành: 16/04/2014 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014
[ Ban hành: 01/01/2014 ] [ Hiệu lực: 01/01/2014 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/2013/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/04/2013 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2013
[ Ban hành: 04/01/2013 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 24/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2013
[ Ban hành: 12/12/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/2012/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
[ Ban hành: 22/11/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/2012/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/06/2012 ]