"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
HĐND Tỉnh UBND Tỉnh HĐND huyện Mộc Châu HĐND huyện Vân Hồ HĐND huyện Bắc Yên HĐND huyện Phù Yên HĐND huyện Thuận Châu HĐND huyện Quỳnh Nhai HĐND huyện Mường La HĐND Thành phố Sơn La HĐND huyện Sông Mã HĐND huyện Sốp Cộp HĐND huyện Mai Sơn HĐND huyện Yên Châu UBND huyện Mộc Châu UBND huyện Vân Hồ UBND huyện Bắc Yên UBND huyện Phù Yên UBND huyện Thuận Châu UBND huyện Quỳnh Nhai UBND huyện Mường La UBND Thành phố Sơn La UBND huyện Sông Mã UBND huyện Sốp Cộp
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị của UBND huyện Chỉ thị của UBND tỉnh Công văn Nghị quyết của HĐND huyện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định của UBND huyện Quyết định của UBND tỉnh Quyết định đính chính
LĨNH VỰC, NGÀNH
Các lĩnh vực khác Các vấn đề xã hội Cải cách hành chính Khoa học công nghệ Kinh tế - Tài chính Lao động Pháp chế- An ninh-Trật tự Quy hoạch - đô thị Quản lý nhà nước Quản lý đô thị - XDCB Tài nguyên-Môi trường Thông tin - Truyền thông Thuỷ sản nông lâm Thương mại - Du lịch - DV Tổ chức cán bộ Tổ chức chính quyền Tổng hợp Văn hoá - Giáo dục-Y tế
Văn bản Chỉ thị của UBND tỉnh
Tổng số: văn bản

Chỉ thị của UBND tỉnh test [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kierm tra PM
[ Ban hành: 21/10/2020 ] [ Hiệu lực: 21/10/2020 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội
[ Ban hành: 15/05/2020 ] [ Hiệu lực: 15/05/2020 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
[ Ban hành: 21/04/2019 ] [ Hiệu lực: 21/04/2019 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 10/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành
[ Ban hành: 14/09/2018 ] [ Hiệu lực: 14/09/2018 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
[ Ban hành: 24/01/2018 ] [ Hiệu lực: 24/01/2018 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)
[ Ban hành: 24/10/2017 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
[ Ban hành: 16/08/2017 ] [ Hiệu lực: 16/08/2017 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 16/04/2015 ] [ Hiệu lực: 16/04/2015 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về nâng cao chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu
[ Ban hành: 10/04/2015 ] [ Hiệu lực: 10/04/2015 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
[ Ban hành: 01/01/2015 ] [ Hiệu lực: 01/01/2015 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2015
[ Ban hành: 04/12/2014 ] [ Hiệu lực: 04/12/2014 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013
[ Ban hành: 16/04/2014 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014
[ Ban hành: 01/01/2014 ] [ Hiệu lực: 01/01/2014 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/2013/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 15/04/2013 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2013
[ Ban hành: 04/01/2013 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 24/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2013
[ Ban hành: 12/12/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/2012/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đổi, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt cây thuốc phiện
[ Ban hành: 22/11/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/2012/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La
[ Ban hành: 05/06/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra cơ sở, kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
[ Ban hành: 14/02/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2012
[ Ban hành: 05/01/2012 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 30/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2012
[ Ban hành: 09/12/2011 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/2011/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thực hiện các yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
[ Ban hành: 07/04/2011 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh Số 05/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
[ Ban hành: 15/02/2011 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chỉ đạo điều hành ngân sách và quản lý thị trường quý I năm 2011
[ Ban hành: 10/01/2011 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 34/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
[ Ban hành: 03/12/2010 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 14/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2010
[ Ban hành: 07/05/2010 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 38/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2010
[ Ban hành: 30/12/2009 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 36/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2010
[ Ban hành: 06/12/2009 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 34/2009/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2009 - 2010
[ Ban hành: 10/11/2009 ]
Chỉ thị của UBND tỉnh 26/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác phòng trừ rầy và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa
[ Ban hành: 11/09/2009 ]